Στον αέρα φαίνεται να βρίσκεται η ρύθμιση χρεών των νοσοκομείων, μετά από άρνηση επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου να υπογράψουν τα εντάλματα πληρωμής των προμηθευτών, καθιστώντας έτσι πρακτικά αδύνατη τη ρύθμιση των χρεών.

 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες που διοχετεύονται στην αγορά, τα νοσοκομεία αγνοούν τις εντολές και οδηγίες που τους έχουν δοθεί από το υπουργείο Υγείας για επιτάχυνση των διαδικασιών της ρύθμισης των χρεών, καθώς και των πληρωμών του νέου χρέους του τρέχοντος έτους.

 

Οι παραπάνω εξελίξεις δυστυχώς επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που είχε εκφράσει και ο κλάδος των προμηθευτών ότι δεν θα τηρείτο η δέσμευση του υπουργείου για εξόφληση των χρεών των δημόσιων νοσοκομείων έως το τέλος του έτους. Αυτή η εξέλιξη πρακτικά σημαίνει ότι οι προμηθευτές δεν θα έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τις τράπεζες και τους δικούς τους προμηθευτές, άρα δεν θα μπορούν να προβούν σε αγορές και να προμηθεύουν τα νοσοκομεία με τα απαραίτητα υλικά, με τις αυτονόητες και ολέθριες συνέπειες για τους Έλληνες ασθενείς και τη δημόσια Υγεία συνολικά.

 

Όπως είναι γνωστό, το υπουργείο Υγείας έχει δεσμευθεί ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα αποπληρώνονταν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων για τις προμήθειες που εκκρεμούν από το 2006 έως σήμερα. Μάλιστα τον περασμένο Οκτώβριο ψηφίστηκε σχετική κοινοτική οδηγία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία προβλέπει ότι οι προμηθευτές του δημοσίου θα πρέπει να εξοφλούνται εντός 30 ημερών ενώ ειδικά οι προμηθευτές των νοσοκομείων σε διάστημα έως 60 ημέρες. Αυτή άλλωστε ήταν και η βάση στην οποία έγινε ο διάλογος μεταξύ προμηθευτών και υπουργείου Υγείας, η οποία εξασφάλισε από τη μια πλευρά την κανονική ροή προμηθειών προς τα νοσοκομεία και από την άλλη τη βιωσιμότητα των εταιρειών, αφού εκκρεμούν οι οφειλές του δημοσίου από το 2006!

 

Ο κλάδος των προμηθευτών αναρωτιέται εάν τελικά ο υπουργός Υγείας έχει εικόνα όλων αυτών και πώς προτίθεται να αντιδράσει, δεδομένων των δεσμεύσεών του προς τους προμηθευτές αλλά και –το σημαντικότερο- προς την τρόικα και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, οι οποίοι, όπως φαίνεται από την ειδησεογραφία των τελευταίων ημερών, απαιτούν αποτελέσματα από το υπουργείο Υγείας, επιβάλλοντας μάλιστα υψηλά πρόστιμα προς τη χώρα μας όταν αυτή δε συμμορφώνεται με τις κοινοτικές οδηγίες.