Πολλά κι ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τον covid-19 αναπτύχθηκαν στη διαδικτυακή ενημέρωση που οργάνωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, την οποία παρακολούθησαν δεκάδες γιατροί, κυρίως πνευμονολόγοι, από όλη την Ελλάδα.

Οι εισηγητές του σεμιναρίου στάθηκαν ιδιαίτερα στο πρόβλημα που προκαλούν οι υπερμεταδότες του ιού και στα μέτρα προστασίας, αφού δεν υπάρχει κάποια τεκμηριωμένη «ιδανική θεραπεία» μέχρι σήμερα.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ από το σεμινάριο είναι:

  • Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς έχουν χαμηλή μεταδοτικότητα, το ποσοστό μετάδοσης υπολογίζεται σε περίπου 2,2%. Οι συμπτωματικοί ασθενείς έχουν πενταπλάσιο ποσοστό μετάδοσης. Υπάρχουν και οι υπερμεταδότες που έχουν υψηλό ιικό φορτίο. Σημαντικός στόχος είναι ο εντοπισμός και περιορισμός των υπερμεταδοτών.
  • Στη διαχείριση περιστατικών στο σπίτι σημαντικά στοιχεία είναι η έγκαιρη ταυτοποίηση των κρουσμάτων και η διαστρωμάτωση του κινδύνου. Τα κλινικά σημεία, η χρησιμοποίηση οξυμέτρου κατ’ οίκον και η χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών είναι σημαντικοί παράμετροι.
  • Ενώ έχουν δοκιμαστεί αρκετά φάρμακα, δεν υπάρχει κάποια τεκμηριωμένη «ιδανική θεραπεία». Η χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων και τα στοχευμένα μέτρα (ιχνηλάτηση, έλεγχος εισερχόμενων πληθυσμών, περιοδικός έλεγχος κινδύνου, λήψη μέτρων ανά γεωγραφική περιοχή) είναι αποτελεσματικά για τον έλεγχο της εξάπλωσης. Η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα είναι ελπιδοφόρα όταν χορηγείται στο σωστό χρόνο με κατάλληλη επιλογή ασθενών.
  • Χαμηλά ποσοστά επίπτωσης γρίπης και ρυθμού μετάδοσης φέτος, σε σχέση με προηγούμενα έτη. Πιθανότερα, τα μέτρα πρόληψης για τον COVID να εξηγούν αυτό το φαινόμενο. Η αλληλοεπικάλυψη με τον ιό της γρίπης είναι πολύ χαμηλή από το Α’ κύμα. Τελευταία αναφέρεται – με μεγάλη όμως επιφύλαξη – ότι, ο εμβολιασμός για τη γρίπη μπορεί να είναι προστατευτικός για τη σοβαρή λοίμωξη από τον SARS-COV2.
  • Στο τέλος Οκτωβρίου 2020, μόλις 8 μήνες από την αποκρυπτογράφηση του γονιδιώματος του SARS-CoV-2, υπάρχουν 89 υποψήφια εμβόλια σε φάση προκλινικών δοκιμών, ενώ 33, 14 και 12 παράγωγα είναι σε κλινικές δοκιμές Φάσης 1, 2 και 3 αντίστοιχα.
  • Το υγειονομικό προσωπικό προκρίνεται ως η πρώτη ομάδα που θα λάβει το εμβόλιο, ακολουθούμενο από τους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για σοβαρή νόσηση. Η Συμμαχία Global Alliance for Vaccines and Immunization, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχει εκπονήσει ένα σχέδιο που θα εξασφαλίσει επαρκή και δίκαιη διανομή εμβολίου σε χώρες με μετρίως σθεναρή ή ευάλωτη οικονομία.