Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (ΕΕΑΕΧ)   έλαβε το χρυσό  βραβείο για τη δημιουργία του Ελληνικού Μητρώου Καταγραφής Αγγειακών Παθήσεων  στα Healthcare Business Awards.  Η Εταιρεία  συμμετείχε  στην κατηγορία “E-health: Ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξης του επαγγελματία Υγείας”. Το βραβείο παρέλαβαν οι κ.κ. Ανδρέας Λαζαρης και Κωνσταντινος Μουλακακης.

 

Το Ελληνικό Μητρώο Καταγραφής Αγγειακών Παθήσεων (HEVAR) είναι μέλος του Vascunet, του Πανευρωπαικού δικτύου μητρώων καταγραφής αγγειακών παθήσεων.

 

Στόχος της ΕΕΑΕΧ είναι στο Μητρώο να καταγράφεται συστηματικά το σύνολο των αγγειακών παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στη χώρα, στα πρότυπα αντίστοιχων μητρώων που υπάρχουν στις περισσότερες χώρες εδώ και αρκετά χρόνια, όπως το VSQIP στο Ηνωμένο Βασίλειο, το VQI στις ΗΠΑ και τον Καναδά, το Swedvasc στη Σουηδία, το GermanVasc στη Γερμανία και πολλά άλλα.

 

Η καταγραφή της σύγχρονης κλινικής πρακτικής όσον αφορά την αντιµετώπιση των αγγειακών παθήσεων σε εθνικό επίπεδο, είναι µια επιτακτική ανάγκη που σκοπό έχει την βελτίωση της αντιµετώπισης των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο.

Πιο συγκεκριµένα η βάση αυτή δεδοµένων θα συνεισφέρει ως εξής:

  1. Θα καταγράφει τη σύγχρονη κλινική πρακτική όσον αφορά στην αντιµετώπιση των αγγειακών παθήσεων σε Εθνικό επίπεδο και θα παρέχει επιδηµιολογικά και χρήσιµα στατιστικά στοιχεία.
  2. Θα αποτιµά και θα συσχετίζει τα αποτελέσµατα των διαφόρων τεχνικών και στρατηγικών αντιµετώπισης και θα αναλύει συνολικά τα δεδοµένα, µε σκοπό την ποιοτική αναβάθµιση της θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών µε αγγειακές παθήσεις
  3. Θα δίνει την δυνατότητα συσχέτισης και σύγκρισης µε την κλινική πρακτική, όπως αυτή εφαρµόζεται σε άλλες χώρες
  4. Θα δίνει τη δυνατότητα για ανάλυση σε όρους ιατρικής αποτελεσµατικότητας και οικονοµικής αποδοτικότητας, της συνολικής διαχείρισης της πάθησης.
  5. Θα δίνει τη δυνατότητα για επεξεργασία των δεδοµένων για επιστηµονικούς και ερευνητικούς σκοπούς µε στόχο την διεθνή προβολή της έρευνας και εκπαίδευσης στη χώρα µας.
  6. Θα βοηθήσει την Εταιρεία µας στην ανάδειξη, προαγωγή και επιστηµονική προώθηση της Ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής στην Ελλάδα.

 

Μέχρι σήμερα στο Μητρώο συμμετέχουν 15 Κέντρα, 40 ειδικοί ιατροί και έχουν καταγραφεί  640  αγγειακές παρεμβάσεις