Στέλιος Ι. Γραφάκος
Αναπληρωτής καθηγητής

Διευθυντής   Μονάδος   Μεταμόσχευσης  Μυελού  Οστών
Νοσοκομείου  Παίδων  «ΑΓΙΑ  ΣΟΦΙΑ»
Πρόεδρος   της  Ελληνικής  Αιματολογικής  Εταιρείας

E-mail paedbmt@ath.forthnet.gr

Τ. Πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής  Αιματολογίας- Ογκολογίας 1998 – 2002.
Μέλος: της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Μυκητολογίας,  της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ογκολογίας, της International  Society  of  Paediatric  Oncology (SIOP), του European  Blood  and  Marrow  Transplant  Group, της European Haematology Association (EHA), European Society Paediatric Haematology Immunology (ESPHI), κ.α.

#########