Μείωση του κινδύνου εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως η κολπική μαρμαρυγή, υπόσχεται η χρήση στατινών πριν και μετά από μεταμοσχευτική παράκαμψη της στεφανιαίας αρτηρίας (CABG), σύμφωνα με ανασκόπηση, η οποία κατέδειξε επίσης ότι η πρακτική αυτή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου περιεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.

«Οι στατίνες είναι μια κατηγορία φαρμάκων που συνταγογραφούνται για τη μείωση της χοληστερόλης. Είναι αποτελεσματικά φάρμακα που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων  καρδιακής προσβολής, βοηθώντας τον οργανισμό να επαναπορροφήσει τη χοληστερόλη που συσσωρεύεται στα αιμοφόρα αγγεία. Έχει αποδειχθεί ότι είναι γενικά καλά ανεκτές από τους ασθενείς, αν και μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες σε ορισμένους ανθρώπους. Έχουν επίσης  αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες δύνανται να μειώσουν τις επιπλοκές μετά από επέμβαση CABG», μας εξηγεί ο χειρουργός θώρακος και καρδιάς Δρ. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος (www.gpolychronopoulos.gr).

Η έντονη φλεγμονή είναι μία από τις συνήθεις αντιδράσεις του σώματος στις περισσότερες μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως η CABG, λόγω της μεγάλης διάρκειας της αναισθησίας που απαιτούν. Αυτές οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μετεγχειρητικές επιπλοκές.

«Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή μπαϊ πας (bypass) είναι η χειρουργική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Πρόκειται για μια επέμβαση που πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και ανοικτή στερνοτομή, η οποία βοηθάει στη βελτίωση της ροής του αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες των ατόμων με σοβαρή στεφανιαία νόσο. Κατά την επέμβαση μια ή περισσότερες αποφραγμένες αρτηρίες παρακάμπτονται από μόσχευμα αιμοφόρου αγγείου, το οποίο προέρχεται είτε από υγιείς αρτηρίες (π.χ. αριστερή και δεξιά έσω μαστική αρτηρία), είτε από φλέβες από άλλο μέρος του σώματος. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποκαθιστάται η ομαλή ροή του αίματος στην καρδιά», προσθέτει ο Δρ. Πολυχρονόπουλος.

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, οι χειρουργοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα οφέλη της χορήγησης στατινών αντισταθμίζουν τον όποιο κίνδυνο των σπάνιων αλλά πιθανών παρενεργειών, ιδιαίτερα αφού η συνήθης πρακτική είναι η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής κατά το χρόνο της χειρουργικής επέμβασης, σύμφωνα με άλλη μελέτη.

Ο Δρ. Barakat και οι συνεργάτες του, μεταξύ αυτών και ο Islam Y. Elgendy, MD, από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα στο Gainesville, εξέτασαν τη χρήση στατινών, τόσο πριν όσο και μετά τη χειρουργική επέμβαση, για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της φαρμακευτικής αγωγής στην έκβαση των ασθενών.

Όπως ανέφερε ο Islam Y. Elgendy «Φαίνεται ότι η λήψη στατινών πριν από επέμβαση CABG μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των ασθενών από την κολπική μαρμαρυγή, μία αρρυθμία που είναι συχνή επιπλοκή μετά από χειρουργική επέμβαση καρδιάς. Η χρήση στατινών φαίνεται επίσης να σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την επέμβαση».

«Η διεξαγωγή της συγκεκριμένης επέμβασης γίνεται είτε με τομή και διάνοιξη του στέρνου, είτε ρομποτικό-θωρακοσκοπικά (robotic – thoracoscopic mid-CABG). Και στις δύο περιπτώσεις η επέμβαση γίνεται με πάλλουσα καρδιά, με τη διαφορά ότι με τη ρομποτικό-θωρακοσκοπική μέθοδο η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μικρών τομών. Όμως αυτού του είδους η επέμβαση δεν είναι εφικτή όταν πάσχουν και οι τρεις αρτηρίες της καρδιάς. Πρόκειται για μια σχετικά νέα καρδιοχειρουργική τεχνική και διενεργείται από εξειδικευμένους χειρουργούς», σημειώνει ο Δρ. Πολυχρονόπουλος, και συνεχίζει «Οι τομές που πραγματοποιούνται είναι ακόμα μικρότερες απ’ ότι αυτές που γίνονται με τις κλασικές ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, γεγονός που βοηθά στη συντομότερη επούλωσή τους. Υπερτερεί δε γιατί μειώνει την πιθανότητα μολύνσεων, επιτρέπει υψηλότερη χειρουργική ακρίβεια, συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο και ταχύτερη ανάρρωση».

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι για τον καθορισμό της βέλτιστης δόσης στατίνης και της διάρκειας χορήγησής της απαιτείται περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν άλλες επιπτώσεις στον οργανισμό.

 

#########