Το χαρακτηριστικό στοιχείο ήταν η μεγάλη αύξηση των δοτών  σε χώρες, όπως η Πορτογαλία (31 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού – αεπ) που την καθιστά, πλέον, δεύτερη παγκοσμίως καθώς και η εξαιρετική απόδοση χωρών, όπως η Σλοβενία, με το μεγαλύτερο, για φέτος, αριθμό μεταμοσχεύσεων καρδιάς (9 ανά αεπ) στον κόσμο.

 

 

Στον πίνακα 1. δίνονται μερικά συγκριτικά στοιχεία χωρών με τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα.

 

Πίνακας 1. Μεταμοσχεύσεις σε 4 συγκρίσιμες, πληθυσμιακά , χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

2009

Ελλάδα

Τσεχία

Πορτογαλία

Βέλγιο

Πληθυσμός

11.2

10.5

10.6

10.8

Αξιοποιήσιμοι Δότες (αεπ)

71 (6.3)

200 (19)

329 (31)

285 (26.4)

Μεταμοσχεύσεις Νεφρού

116

346

531

428

Μεταμοσχεύσεις ΄Ηπατος

33

102

254

222

Μεταμοσχεύσεις Καρδιάς

8

80

47

68

Μεταμοσχεύσεις Πνεύμονα

3

22

11

90

Λίστα Αναμονής για Νεφρό

983

590

2111

866

Λίστα Αναμονής για ‘ Ήπαρ

~40-50*

72

133

191

Λίστα Αναμονής για Καρδιά

21

79

19

58

Λίστα Αναμονής για Πνεύμονα

6

41

16

95

*ο ακριβής αριθμός δεν ήταν διαθέσιμος στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

 

Η μεταμόσχευση είναι κρίσιμη για τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων κάθε χρόνο στη χώρα μας. Αξίζει όμως να υπογραμμιστεί  και η σοβαρή οικονομική διάσταση ιδιαίτερα δε, σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διέρχεται η χώρα μας.

 

Με τη μεταμόσχευση, η ιατρική φροντίδα (και το αντίστοιχο κόστος) ενός ασθενούς ανεπάρκειας τελικού σταδίου για ένα ή και παραπάνω όργανα, μετατρέπεται σε ιατρική φροντίδα ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε «ανoσοκαταστολή» χάρη στη μεταμόσχευση. Το κόστος φροντίδας στη δεύτερη περίπτωση είναι πολύ χαμηλότερο.

Μερικά δεδομένα μπορούν να διαφωτίσουν για το επίπεδο κόστους: στις 31/12/2009 υπήρχαν στην Ελλάδα 1.000 περίπου ασθενείς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού. Στο σύνολο τους, οι ασθενείς αυτοί βρίσκονται σε καθεστώς αιμοκάθαρσης, δηλαδή 3-4 φορές την εβδομάδα είναι καθηλωμένοι επί 3-4 ώρες σε μηχανή αιμοκάθαρσης, γνωστή και ως «τεχνητό νεφρό», ή έχουν περιτοναϊκή κάθαρση. Την ίδια ημερομηνία 21 ασθενείς περίμεναν να υποβληθούν σε μεταμόσχευση καρδιάς, ένα μεγάλο μέρος των οποίων παραμένει στη ζωή χάρη στην εμφύτευση συσκευής μηχανικής υποστήριξης κυκλοφορίας (ΜΥΚ) γνωστή κι ως «τεχνητή καρδιά». ‘Έξι ασθενείς ανέμεναν για μεταμόσχευση πνεύμονα και 40-50 ασθενείς για  μεταμόσχευση ήπατος. Δυστυχώς, οι δύο τελευταίες κατηγορίες ασθενών δεν μπορούν να επωφεληθούν από κάποια συσκευή, όπως έναν τεχνητό πνεύμονα ή ένα τεχνητό ήπαρ, έχοντας μόνο φαρμακευτική αγωγή έως τη μεταμόσχευση και οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο εάν μέσα σε ένα σύντομο χρονικά διάστημα δε βρεθεί κατάλληλο μόσχευμα.

 

Τα εκτιμώμενα σχετικά κόστη για τις περιπτώσεις νεφρού και καρδιάς φαίνονται στους πίνακες 2 και 3 [3].

 

Πίνακας 2. Εκτιμώμενο κόστος αιμοκάθαρσης και μεταμόσχευσης νεφρού

 

Ετήσιο κόστος αιμοκάθαρσης (τεχνητό νεφρό)

50 – 60.000

Κόστος Μεταμόσχευσης Νεφρού και πρώτου έτους παρακολούθησης

50 – 60.000

Ετήσιο κόστος μεταμοσχευμένου νεφρού μετά το πρώτο έτος

10 – 20.000

 

Πίνακας 3. Εκτιμώμενο κόστος ΜΥΚ και μεταμόσχευσης καρδιάς

 

Κόστος εμφύτευσης συσκευής ΜΥΚ (εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής ΜΥΚ)

80 – 150.000

Κόστος Μεταμόσχευσης καρδιάς και πρώτου έτους παρακολούθησης

50 –   60.000

Το ετήσιο μέσο κόστος ασθενούς ΜΥΚ (κύριες νοσηλείες) και μεταμοσχευμένου καρδιάς μετά το πρώτο έτος (κύρια φάρμακα κι εξετάσεις) εκτιμάται ισοδύναμο

10 –   20.000

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι με εξοικονόμηση 30.000ευρώ, ετησίως, ένας ασθενής στην αιμοκάθαρση θα κοστίσει στο ελληνικό κράτος, σε ορίζοντα δεκαετίας, περίπου 500.000ευρώ ενώ σαν μεταμοσχευμένος θα κοστίσει περίπου 200.000 ευρώ.

 

Εάνστην Ελλάδα αυξάναμε τις μεταμοσχεύσεις νεφρού στο επίπεδο για παράδειγμα της Πορτογαλίας, θα είχαμε σε ετήσια βάση μετατρέψει επιπλέον 400 ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε μεταμοσχευμένους, με ετήσιο οικονομικό όφελος 12.000.000 ευρώ. Εάν, σ’ αυτό προστεθεί και η απώλεια παραγωγικών ετών λόγω της καθήλωσης στον τεχνητό νεφρό, που δε θα υπάρχει πλέον, τότε το συνεπαγόμενο οικονομικό όφελος πολλαπλασιάζεται [3].

Αντίστοιχα είναι και τα συμπεράσματα για την μεταμόσχευση καρδιάς. Χρησιμοποιώντας πάλι την Πορτογαλία ως παράδειγμα για σύγκριση, αν υποβάλλαμε, ετησίως, σε μεταμόσχευση 20 επιπλέον ασθενείς, με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου πριν καταστεί αναγκαία η τοποθέτηση συσκευής ΜΥΚ θα κερδίζαμε ένα οικονομικό όφελος έως και 2.000.000 ευρώ ετησίως.

 

Με δεδομένη την οικονομική κρίση είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ, η ανάγκη να επενδύσουμε σοβαρά στον τομέα των μεταμοσχεύσεων με ένα σχέδιο άμεσων μέτρων που θα ενισχύει και θα ελέγχει την εργασία όλων των συντελεστών στο σύστημα μεταμοσχεύσεων της χώρας. Πρώτα απ’ όλα των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων-δοτών καθώς και όλων των Μεταμοσχευτικών Κέντρων και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Τα μέτρα είναι γνωστά και δοκιμασμένα. Δε χρειάζεται να «ανακαλύψουμε τον τροχό», απλά να ακολουθήσουμε το επιτυχημένο παράδειγμα άλλων χωρών, άμεσα συγκρίσιμων με την Ελλάδα. [2][4]. Ένα τέτοιο σχέδιο θα έχει πολύ ουσιαστικά και άμεσα αποτελέσματα.

 

Κανείς δε μπορεί να προσπεράσει απαρατήρητα την εξαιρετική πρόοδο που είχαν οι νεότερες χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, όπως είναι η Εσθονία (25,4 δότες αεπ το 2009), η Σλοβενία, η Κροατία, η Σλοβακία με 2, 3 ή και 4 φορές μεγαλύτερη αξιοποίηση μοσχευμάτων από ότι η Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν λίγα χρόνια οι μεταμοσχεύσεις στις χώρες αυτές ήταν πιο πίσω από ότι στη χώρα μας. Αυτές οι επιτυχίες ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της υιοθέτησης των μέτρων και σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. , όπως πηγάζουν από την διεθνή εμπειρία, και πρωταρχικά, από την εμπειρία του πιο πετυχημένου συστήματος μεταμοσχεύσεων παγκοσμίως, αυτού της Ισπανίας (34 δότες αεπ) [5][6].

 

Στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, όπου αναζητούνται απεγνωσμένα λύσεις  ανάπτυξης, αλλά και εξοικονόμηση πόρων και περιστολή των δημοσίων δαπανών, η επένδυση στο σύστημα μεταμοσχεύσεων όχι μόνο θα σώσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές αλλά θα επιφέρει και σημαντικό όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

στην εθνική οικονομία

Αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση.

 

του

Νίκου Καραφόλα

Πρόεδρος Συλλόγου Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων της Μεταμόσχευσης «ΣΥΝΕΧΙΖΩ»

 


[1] Council of Europe, “International Figures on Donation and Transplantation-2009”, Newletter Transplant, vol. 15, No. 1 September 2010, http://www.ont.es/publicaciones/Paginas/Publicaciones.aspx

[2] Ν. Καραφόλας, «Η πρόκληση απέναντι στη χρόνια στασιμότητα», ΒΗΜΑ Ιδεών, 6/3/2010

[3] Kaitelidou D., et. αl. «socioeconomic impact of hemodialysis», Hippokratia 2004, vol. 8, No 2, 81-87

[4] Κυβέρνηση της Αυστραλίας, «Πρόγραμμα 9 μέτρων μεταρρύθμισης για τη δωρεά οργάνων κι ιστών»

http://www.donatelife.gov.au/The-Authority/Worlds-Best-Practice-Reform-Package.html

[5] Ευρωπαϊκή Ενωση, «Οδηγία για την Ποιότητα κι Ασφάλεια Οργάνων για Μεταμοσχεύση»

http://eurlex.europa.eu/JOIndex.do?year=2010&serie=L&textfield2=207&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=en

[6] Ισπανικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων http://www.ont.es/Paginas/default.aspx

#########