Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει μεγάλες ανατροπές στη λειτουργία όλων των Υγειονομικών Μονάδων οι οποίες καλούμενες να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο των COVID-19 ασθενών διοχέτευσαν ανθρώπινους και υλικούς πόρους τροποποιώντας τις συνήθεις διαδικασίες διαχείρισης ασθενών.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Πρόληψης και του Ελέγχου λοιμώξεων στα νοσοκομεία  εστιαζόμενο στη διαχείριση της κρίσης πρόσθεσε επιπλέον  έργο   πέρα από την  ενασχόλησή του στη πρόληψη και το έλεγχο των παραδοσιακών λοιμώξεων και της αντιμικροβιακής επιμελητείας.

Οι συνέπειες των ΝΛ γενικά, αλλά και αυτών που σχετίζονται με παρεμβατικές τεχνικές ειδικότερα, είναι εξαιρετικά σοβαρές για τους ασθενείς εφόσον σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα,  απειλούν τη φήμη της υγειονομικής μονάδας, επηρεάζουν αρνητικά το σύστημα υγείας, καθώς παρατείνουν την παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο και αυξάνουν εντυπωσιακά το κόστος διαχείρισής τους στερώντας τους πολύ σπάνιους πόρους του Τομέα Υγείας από άλλες αναγκαίες χρήσεις του.

Το φορτίο των λοιμώξεων μεγεθύνεται καθώς εντείνεται το φαινόμενο της Μικροβιακής αντοχής η οποία έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως μία από τις 10 μεγαλύτερες απειλές για τη Δημόσια Υγείας και με την πολυπαραγοντική προσέγγιση της ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ πρέπει να συστρατεύσει όλους σε ένα «Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης».

Η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων, ως το κατ’ εξοχήν Επιστημονικό Όργανο που ασχολείται με την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων διοργανώνει  το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της με τίτλο «Έλεγχος λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19» το οποίο θα πραγματοποιηθεί  στις   8-10 Οκτωβρίου 2021.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την κατάρτιση ενός επιστημονικού προγράμματος με τη συμμετοχή των πλέον καταξιωμένων εισηγητών που θα καλύπτει πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής στην εποχή της COVID-19, εξελίξεις στην ιολογία, παθογένεια, εργαστηριακή διερεύνηση, διάγνωση της λοίμωξης από SARS-CoV-2, νεότερα στοιχεία για τα εμβόλια και την αποτελεσματικότητά τους.

Ταυτόχρονα θα προσεγγιστούν θέματα ποιότητας και ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας, συνεργασιών, κουλτούρας, δεσμεύσεων της διοίκησης, Infodemics και πολλά άλλα στοχεύοντας το συνέδριο να προσφέρει και πάλι ένα μοναδικό φόρουμ στους συμμετέχοντες για ανταλλαγή πολύτιμων γνώσεων και εμπειριών και με κυρίαρχο στόχο όλων μας τον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων.