• Έως 80% των ασθενών με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και το 84% των ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα που έλαβαν θεραπεία με σεκουκινουμάμπη δεν είχαν καμία ακτινολογική εξέλιξη στη σπονδυλική στήλη ή τις αρθρώσεις, αντίστοιχα , στα δύο χρόνια

 

  • Η σεκουκινουμάμπη μπορεί να βελτιώσει τα σημεία και τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας και της ψωριασικής αρθρίτιδας περισσότερο από ότι η αδαλιμουμάμπη με βάση τις νέες έμμεσες συγκριτικές αναλύσεις

 

  • Νέες κλινικές δοκιμές άμεσης σύγκρισης προγραμματίζονται για να συγκρίνουν τη σεκουκινουμάμπη έναντι της αδαλιμουμάμπης

Η Novartis ανακοίνωσε ότι παρουσίασε 33 επιστημονικές περιλήψεις στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας (EULAR 2016) στο Λονδίνο, του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται νέες μακροπρόθεσμες αναλύσεις που δείχνουν ότι η σεκουκινουμάμπη μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες ανταποκρίσεις από ότι η αδαλιμουμάμπη στη βελτίωση των σημείων και συμπτωμάτων των ανθρώπων που ζουν με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AΣ) και ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) σε 52 εβδομάδες.

 

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νέες θεραπείες της για την  αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και την ψωριασική αρθρίτιδα, λόγω του ότι ένας σημαντικός αριθμός ασθενών δεν ανταποκρίνεται καλά στην αντι-TNF θεραπεία, που είναι το τρέχον πρότυπο περίθαλψης», δήλωσε ο Vasant Narasimhan, Global Head, Drug Development and Chief Medical Officer, της Novartis. «Υπάρχει ένας αυξανόμενος όγκος δεδομένων που υποστηρίζει τη δυνατότητα της σεκουκινουμάμπης να καθιερωθεί ως το νέο πρότυπο περίθαλψης των ασθενών που ζουν με αυτά τα εξουθενωτικά νοσήματα».

 

Επίσης στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας (EULAR 2016), παρουσιάστηκαν δεδομένα δύο ετών, που δείχνουν ότι έως και το 80% των ασθενών με ΑΣ που έλαβαν σεκουκινουμάμπη δεν είχε καμία ακτινολογική εξέλιξη στη σπονδυλική στήλη στην αξιολόγηση ακτινογραφίας. Ένα παρόμοιο ποσοστό των ασθενών με ΨΑ (84%), οι οποίοι έλαβαν σεκουκινουμάμπη για δύο χρόνια, δεν είχαν επίσης καμία ένδειξη ακτινολογικής εξέλιξης. .

 

Περισσότεροι από 9.600 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με σεκουκινουμάμπη σε κλινικές δοκιμές για πολλαπλές ενδείξεις, και πάνω από 20.000 ασθενείς με ψωρίαση έχουν ήδη λάβει θεραπεία  μετά την κυκλοφορία του. Το προφίλ ασφαλείας της σεκουκινουμάμπης φάνηκε να είναι συνεπές με εκείνο που παρατηρήθηκε σε κλινικές δοκιμές σε όλο το φάσμα των ενδείξεων.

 

Σχετικά με την Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (AS)

Η ΑΣ ανήκει στην οικογένεια των χρόνιων φλεγμονωδών νόσων που περιλαμβάνει επίσης την ΨΑ. Η νόσος οδηγεί σε σοβαρή  ελάττωση της κίνησης στη σπονδυλική στήλη και τη σωματική λειτουργία, η οποία έχει αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. Οι άνθρωποι που επηρεάζονται συχνότερα είναι κυρίως άντρες, κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας και στα είκοσι τους. Τα μέλη της οικογένειας των ατόμων με ΑΣ παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

 

Οι βελτιώσεις στα συμπτώματα της ΑΣ μετριούνται από τα κριτήρια ανταπόκρισης ASAS (ASAS20), τα οποία ορίζονται ως βελτίωση τουλάχιστον 20% και απόλυτη βελτίωση τουλάχιστον 10 μονάδες σε 0-100mm κλίμακα σε τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα κριτήρια: τη βελτίωση της ευκαμψίας, τον βαθμό πόνου κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ικανότητα να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες, την πρωινή δυσκαμψία, και την μη περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν  ανταπόκριση ASAS20 είναι ένας αποδεκτός τρόπος μέτρησης της αποτελεσματικότητας των θεραπειών της ΑΣ.

 

Σχετικά με την ψωριασική αρθρίτιδα

Η ΨΑ ανήκει στην οικογένεια των χρόνιων φλεγμονωδών νόσων που περιλαμβάνει επίσης την ΑΣ. Είναι, επίσης, στενά συνδεδεμένη με την ψωρίαση. Περίπου το 30% των ασθενών με ψωρίαση έχουν ΨΑ και έως και ένα στα τέσσερα άτομα με ψωρίαση μπορεί να έχει αδιάγνωστη ΨΑ. Τα συμπτώματα της ΨΑ περιλαμβάνουν πόνο στις αρθρώσεις και δυσκαμψία, ψωρίαση του δέρματος και των ονύχων, πρησμένα δάχτυλα ποδιών και χεριών, επίμονο επώδυνο πρήξιμο των τενόντων, και μη αναστρέψιμη αρθρική βλάβη. Έως 40% των ασθενών με ΨΑ μπορεί να παρουσιάζουν αρθρική βλάβη και μόνιμη σωματική παραμόρφωση.

 

Οι βελτιώσεις στα συμπτώματα της ΨΑ μετριούνται από τα κριτήρια ανταπόκρισης ACR, τα οποία έχουν τρία επίπεδα – ACR20, 50, 70. Με το ACR20 υπάρχει μια βελτίωση 20% ή μεγαλύτερη στα ακόλουθα κριτήρια: μείωση του αριθμού των ευαίσθητων αρθρώσεων, μείωση του αριθμού των διογκωμένων αρθρώσεων και μείωση στα τρία από τα πέντε πρόσθετα κριτήρια, που είναι η εκτίμηση του ασθενούς για τον πόνο ή/και την αξιολόγηση του ασθενούς  της ενεργότητας της νόσου, η εκτίμηση του γιατρού για την ενεργότητα της νόσου, τα επίπεδα ανικανότητας  όπως μετρούνται από το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Υγείας του Stanford, και οι εργαστηριακές εξετάσεις που δείχνουν εάν η φλεγμονή είναι ενεργή. Το ACR50 και ACR70 χρησιμοποιούν τα ίδια κριτήρια όπως το ACR20, αλλά αναζητούν ένα υψηλότερο ποσοστό βελτίωσης (50% και 70%) αντί του 20%.