Την ανάδειξη του έργου στον τομέα της Αντιμετώπισης Τραύματος στόχευσε το 20ο  Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής (20th European Congress of Trauma & Emergency Surgery), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πράγα από 5-7 Μαΐου 2019, με τη συμβολή επιστημόνων από όλο τον κόσμο.

Περίπου 1000 συμμετέχοντες, κορυφαίοι χειρουργοί από όλο τον κόσμο, οι οποίοι εξειδικεύονται στην Αντιμετώπιση Τραύματος και Οργανώνουν τα Κέντρα Τραύματος παγκοσμίως,  έδωσαν το παρόν στο συνέδριο για να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες και να καταθέσουν καινούργιες γνώσεις σε ένα πολύ σοβαρό τομέα, όπως είναι η Αντιμετώπιση του Τραύματος και η Επείγουσα Χειρουργική. Ανάμεσά τους και ο έλληνας καθηγητής και υπεύθυνος Κέντρου Τραύματος στο Los Angeles κ. Δημητριάδης (D.Demetriadis).

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν ενδελεχώς όλες οι νέες εξελίξεις που αφορούν την αντιμετώπιση του Τραύματος, από την Προνοσοκομειακή Φροντίδα του Πολυτραυματία έως την Προχωρημένη Ενδονοσοκομειακή Αντιμετώπιση.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην παρουσίαση των σύγχρονων χειρουργικών αιθουσών αντιμετώπισης πολυτραυματιών (υβριδική χειρουργική αίθουσα με παρουσία στον ίδιο χώρο αξονικού τομογράφου, επεμβατικού αγγειογράφου και χειρουργικής κλίνης πραγματοποίησης επεμβάσεων) και στην επικαιροποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των κακώσεων ενδοκοιλιακών οργάνων. Ενώ, εκτεταμένη ανάλυση έγινε για τον τομέα της επείγουσας χειρουργικής και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση περιτονίτιδας και σηπτικών ασθενών, ενώ υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά στη διαχείριση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Η ελληνική παρουσία στο συνέδριο

Εκτός του καθηγητή Δημητριάδη, η Ελλάδα είχε παρουσία στο συνέδριο και με μία επιστημονική ομάδα η οποία κατέθεσε 2 εξαιρετικές εργασίες της στο πεδίο της επείγουσας χειρουργικής.

Η παρουσίαση των εργασιών αυτών έγινε από το γενικό χειρουργό κ. Θεόδωρο Πιπέρο με ανάλυση αντιμετώπισης δυο σπάνιων περιστατικών που αφορούσαν χολοκυστοδωδεκαδακτυλικό συρίγγιο και νέκρωση τυφλού στο δεξιό ημιθωράκιο (σπάνια περίπτωση διαφραγματοκήλης).

Ενώ, ο συντονισμός της επιστημονικής ομάδας άνηκε εξ ολοκλήρου στον επίκουρο καθηγητή κ. Θεόδωρο Μαριόλη-Σαψάκο.