Εφαρμογή γνωστών πρακτικών υγιεινής οδηγεί σε μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Παίδων στα Νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» 

Πρόσφατα στοιχεία κατατάσσουν την Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τις περισσότερες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, οι λοιμώξεις εκείνες που ο ασθενής αποκτά κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο και μεταδίδονται μέσω του προσωπικού ή των επισκεπτών του ιδρύματος, ευθύνονται για 3.000 θανάτους το χρόνο στην Ελλάδα, ενώ αποτελούν μια από τις κύριες αίτιες θανάτου στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. 

Μια σειρά επιτυχημένων παρεμβάσεων μείωσης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, που εφαρμόστηκαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, φέρνουν μια πρώτη νότα αισιοδοξίας στην αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού και επείγοντος προβλήματος που μαστίζει τα ελληνικά νοσοκομεία. 

 

Σε μια περίοδο ενός έτους, επιτήρησης και σταδιακών παρεμβάσεων, υπήρξε μια στατιστικά σημαντική μείωση στα  ποσοστά των μικροβιαιμιών που σχετίζονται με κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Παιδων των δυο νοσοκομείων, παρατήρησε το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Παιδιατρικών Νοσημάτων – «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (CLEO). Το Κέντρο ιδρύθηκε από τις Α’ και Β’ Πανεπιστημιακές Παιδιατρικές Κλινικές και έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο την καταγραφή της επιδημιολογίας των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων σε παιδιατρικούς ασθενείς καθώς και την εφαρμογή παρεμβάσεων με σκοπό τον περιορισμό τους. 

Τα ευρήματα αυτά παρουσιάστηκαν σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων στην Αθήνα, από τον επιστημονικό διευθυντή του CLEO Θεοκλή Ζαούτη και καθηγητή παιδιατρικής στο νοσοκομείο The Children’s Hospital of Philadelphia, που από την ίδρυσή του βρίσκεται ανάμεσα στα δύο καλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Πιο συγκεκριμένα, ενώ τον Οκτώβιο του 2012 καταγράφηκαν 37 λοιμώξεις ανά 1.000 ημέρες κεντρικού καθετήρα, με την υιοθέτηση απλών πρακτικών που πρότεινε το CLEO, υπήρξε σταθερά μια τάση μείωσης, με αποτέλεσμα τους τελευταίους πέντε μήνες καταγραφής να έχουν σημειωθεί κατά μέσο όρο περίπου 5 λοιμώξεις ανά 1.000 ημέρες κεντρικού καθετήρα. 

Η ομάδα του CLEO διοργάνωσε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε γιατρούς και νοσηλευτές αναφορικά με το πλύσιμο των χεριών, την τοποθέτηση και φροντίδα των κεντρικών φλεβικών καθετήρων, όπως αυτά καθορίζονται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Επιπρόσθετα, η ομάδα ήταν για πολλούς μήνες μέσα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων δίνοντας πρακτικές συμβουλές και εκπαιδεύοντας προσωπικά γιατρούς και νοσηλευτές. 

«Το σημαντικότερο είναι ότι τα θετικά αυτά αποτελέσματα τα πετύχαμε ακολουθώντας ήδη γνωστές και απλές πρακτικές» είπε ο κ. Ζαούτης και προσέθεσε ότι «υπάρχουν επιτροπές ελέγχου λοιμώξεων σε όλα τα ελληνικά νοσοκομεία που μπορούν να εφαρμόσουν τέτοιες απλές παρεμβάσεις». 

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Παιδιατρικών Νοσημάτων – «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (CLEO), (www.cleoresearch.org) έχει σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νοσοκομεία, με έμφαση στην πρόληψη των λοιμώξεων και την μείωση της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών στα νοσοκομεία. Το CLEO δημιουργήθηκε και λειτουργεί με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

#########