«Οι Μεταμοσχεύσεις Πνεύμονα στην Ελλάδα» είναι το θέμα του επιστημονικού  σεμιναρίου, μέσω διαδικτύου, που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου (5.00μμ-7.00μμ). Τα θέματα που θα παρουσιαστούν αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση της μεταμόσχευσης πνεύμονα στην Ελλάδα και διεθνώς, τα κριτήρια και τις κατηγορίες ασθενών που χρήζουν μεταμόσχευσης, τη σημασία του προμεταμοσχευτικού ελέγχου και της παρακολούθησης του ασθενούς μετά τη μεταμόσχευση (οξείες και χρόνιες επιπλοκές) καθώς και τους άξονες για το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού εθνικού προγράμματος μεταμόσχευσης πνευμόνων.

Αναφερόμενος στην διεξαγωγή του επιστημονικού σεμιναρίου ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ τόνισε «η διοργάνωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος εντάσσεται στις προσπάθειες της ΕΠΕ για την προώθηση της γνώσης σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα νεότερα δεδομένα στην μεταμόσχευση πνεύμονα στην χώρα μας αλλά και διεθνώς, ένα ζήτημα με σημαντικές επιστημονικές αλλά και κοινωνικές διαστάσεις. Η έλλειψη μοσχευμάτων αποτελεί τον κύριο και καθοριστικό περιοριστικό παράγοντα στις μεταμοσχεύσεις πνεύμονα. Πνευμονικά μοσχεύματα λαμβάνονται μόνο στο 15% των περιπτώσεων δωρεάς (το αντίστοιχο ποσοστό για τους νεφρούς είναι 88%), λόγω της αυξημένης ευπάθειας και ευαισθησίας του οργάνου του δότη. Προϋπόθεση για περισσότερες μεταμοσχεύσεις είναι η αύξηση των δωρητών οργάνων, ενώ αποτελεί ανάγκη η διαμόρφωση εθνικής πολιτικής».

            Ο επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου μεταμόσχευσης πνευμόνων του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ κ. Ηρακλής Τσαγκάρης επισήμανε ότι «η μεταμόσχευση πνευμόνων αποτελεί τη μόνη θεραπευτική επιλογή για αρκετούς ασθενείς με διάφορες πνευμονοπάθειες τελικού σταδίου, που εκπληρώνουν συγκεκριμένα κριτήρια. Η πρόσβαση στη μεταμόσχευση αποτελεί δικαίωμα και υπαρκτή θεραπευτική επιλογή σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και ετησίως πραγματοποιούνται περισσότερες από 4.500 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων παγκόσμια. Από το 2019 η χώρα μας προσπαθεί να καλύψει αυτό το υπαρκτό κενό στην ελληνική πνευμονολογία, αναπτύσσοντας, υπό την εποπτεία του Eθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και με τη συνεχή στήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του «Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου», του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν» και του μεταμοσχευτικού προγράμματος της Βιέννης. Η μεταμόσχευση πνευμόνων αποτελεί την πιο απαιτητική μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και η εξοικείωση και στήριξη της ελληνικής πνευμονολογικής κοινότητας αποτελεί ουσιαστική ανάγκη και προϋπόθεση επιτυχίας του προγράμματος».

 

 

#########