Η ρήξη μηνίσκου αποτελεί την πιο συνηθισμένη κάκωση στο γόνατο και η αποκατάσταση της ίσως είναι η συχνότερη επέμβαση στην Ορθοπεδική. Υπάρχουν δυο διαφορετικών ειδών βλάβες στους μηνίσκους:

  • Τραυματικές βλάβες σε άτομα νεότερης ηλικίας, κυρίως κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων
  • Εκφυλιστικές βλάβες σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω 40 ετών) λόγω εκφύλισης και απώλειας της ελαστικότητας του, με ρήξη κυρίως στο οπίσθιο τμήμα τους το οποίο και στρεσάρεται πιο πολύ

Τι είναι ο Μηνίσκος

Σε κάθε γόνατο υπάρχουν δύο μηνίσκοι, ο έσω και έξω αμφότεροι σε σχήμα μισοφέγγαρου (σχημα C) και είναι ινοελαστικής υφής. Αποτελούν για την άρθρωση του γόνατος ότι η ανάρτηση για το αυτοκίνητο, απορροφώντας τους κραδασμούς και κατανέμοντας ισομερώς τα φορτία του σώματος προς την επιφάνεια του γόνατος.

Συμπτώματα

Χαρακτηρίζονται από πόνο και πρήξιμο λόγω παρουσίας υγρού στην άρθρωση. Πολλές φορές μπορεί να κλειδώσει το γόνατο και να είναι αδύνατη οποιαδήποτε κίνηση της άρθρωσης, γεγονός που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Διάγνωση Ρήξης Μηνίσκου

Εκτός από την κλινική εξέταση, απαραίτητη είναι η μαγνητική τομογραφία στο γόνατο για επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Θεραπεία Ρήξης Μηνίσκου

Εκφυλιστικές ρήξεις με ήπια συμπτωματολογία μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με αντιφλεγμονώδη θεραπεία, ενδαρθρικές εγχύσεις και φυσικοθεραπεία. Σε περίπτωση που εμμένει η συμπτωματολογία, γεγονός που πολλές φορές σχετίζεται με συνοδές βλάβες στο χόνδρο, η χειρουργική αποκατάσταση είναι απαραίτητη.

Οι τραυματικές ρήξεις αποκαθίστανται πάντα χειρουργικά με τη μέθοδο της αρθροσκόπησης. Αυτή γίνεται μέσα από δύο τομές μήκους περίπου 1 εκατοστού εκάστη στο πρόσθιο τμήμα του γόνατος. Από τη μία τομή ο Χειρουργός τοποθετεί την ειδική κάμερα με την οποία εξετάζει την άρθρωση και από τη δεύτερη τομή ειδικά μικρο εργαλεία που βοηθούν στην επιδιόρθωση της βλάβης. Κατά την αρθροσκόπηση είτε αφαιρείται το σπασμένο μόνο κομμάτι του μηνίσκου (μερικη μηνισκεκτομή), είτε γίνεται συρραφή και διάσωση του μηνίσκου, σε περιπτώσεις νέων ασθενών με πρόσφατες ρήξεις στην περιφέρεια αυτού (ζώνη που υπάρχει πιθανότητα επούλωσης του μηνίσκου λόγω αυξημένης αγγείωσης-red zone). Μετά την αρθροσκόπηση ο ασθενής φεύγει την ίδια ημέρα από το νοσοκομείο και ξεκινάει να περπατάει άμεσα, εφαρμόζοντας πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και μυϊκής ενδυνάμωσης.

Μπορεί η βλάβη του μηνίσκου να δημιουργήσει αρθρίτιδα;

Οι ρήξεις στους μηνίσκους αυξάνουν την πιθανότατα φθοράς στον αρθρικό χόνδρο γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία αρθρίτιδας. Η χειρουργική αποκατάσταση της βλάβης, κυρίως όταν μιλάμε για τραυματικές ρήξεις σε νέους ασθενείς οι οποίες επιδιορθώνονται (συρραφή μηνίσκου), βοηθάει στην αποφυγή της οστεοαρθριτιδας. Ωστόσο εκφυλιστικές βλάβες στους μηνίσκους οι οποίες καθαρίζονται εκτεταμένα (μηνισκεκτομές) μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα στον ασθενή και να επιταχύνουν τη φθορά στον χόνδρο. Για το λόγο αυτό το χειρουργείο είναι απαραίτητο μόνο όταν ο πόνος και η μειωμένη κίνηση στο γόνατο είναι πολύ σημαντική.

Ποιες είναι οι συνέπειες από μια βλάβη στο μηνίσκο;

Ο μηνίσκος μπορεί να τραυματιστεί με μια απότομη κίνηση του γόνατος με αλλαγή κατεύθυνσης, από χτύπημα ή από πτώση. Η βλάβη στον μηνίσκο όταν είναι τραυματική προκαλεί έντονο πόνο στην περιοχή του χτυπήματος, πρήξιμο και πολλές φορές μπορεί να μπλοκάρει το γόνατο και να μην επιτρέπει καμία κίνηση σε αυτό. Σε μεγαλύτερες ηλικίες οι βλάβες αυτές οφείλονται σε εκφύλιση των μηνίσκων και τα συμπτώματα είναι συνήθως πιο ήπια.

Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Αθανάσιος Ι. Γεωργοκώστας είναι αριστούχος απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής της Ρώμης και κατέχει Δίπλωμα ATLS (Advanced Trauma Life Support) από το American College of Surgeons. Είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Ιατρικού Συλλόγου Ηνωμένου Βασιλείου General Medical Council UK GMC, του Ιατρικού Συλλόγου Ιταλίας, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας, της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας και της ESSKA