Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα, η Επιστημονική ημερίδα με θέμα:TowardsanAthensComprehensiveCancerCenter στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στόχος της Επιστημονικής Ημερίδαςήταν να φέρει σε επαφή επιλεγμένα μέλη του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ) και της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD),με μέλη της ερευνητικής, επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας της Ελλάδος,προκειμένου να ενσωματωθεί η γερμανική εμπειρία με τις ελληνικές ανάγκεςγια την επιτυχή εφαρμογή των επιστημονικών δραστηριοτήτων τουυπό σύστασηΟλοκληρωμένου Κέντρου Έρευναςτης Αθήνας, για τον Καρκίνο (ΟΚΕΚ-Α).

Αξίζει να σημειωθεί ότι δημόσια ομιλία εκφώνησε ο καθηγητής Harald zur Hausen από το DKFZ, ο οποίος κατέχει Nobel Prize in Physiology or Medicine(2008). Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα την «Πρόληψη του Καρκίνου», δήλωσε ότι η πρόληψη των σχετικά κοινών και συχνών ασθενειών όπως είναι οι διάφορες μορφές καρκίνου, η αρτηριοσκλήρωση, το Αλτσχάϊμερ και ο Σακχαρώδης διαβήτης, θα είναι επιτυχής μόνο όταν κατανοήσουμε πλήρως τους βασικούς παθολογικούς μηχανισμούς και τα βασικά αρχικά γεγονότα που προκάλεσαν τα αντίστοιχα κλινικά συμπτώματα. Ειδικότερα, για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας δήλωσε ότι πέρα από τα κορίτσια ηλικίας 8-14 ετών που πρέπει να εμβολιάζονται και ο εμβολιασμός των νέων αγοριών (9-14 ετών) είναι πιθανώς μια πολύ αποτελεσματική προσέγγιση για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Ο Δρ Βασίλειος Γρηγορίου, Πρόεδρος του ΕΙΕδήλωσε:«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την επίσκεψη των Γερμανών συναδέλφων και την ανταλλαγή απόψεων για την δημιουργία του ΟΚΕΚ-Α με συντονιστή το ΕΙΕ.Η ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου κέντρου σε μια μητρόπολη, όπως είναι η Αθήνα, είναι αδιαμφισβήτητη.  Μετά από επισκέψεις και ανταλλαγές ιδεών με ογκολογικά κέντρα της Αθήνας καθώς και κέντρων του εξωτερικού, όπως το German  Cancer Research Center (DKFZ) Heidelberg και το Royal Marsden Hospital/Institute for Cancer Research (Sutton, U.K.) έχουμε καταλήξει σε ένα μοντέλο και το κέντρο παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Στόχος μας είναι μια αρχική χρηματοδότηση της τάξης των 1 με 2 εκατομμυρίων ευρώ για να αρχίσει το κέντρο να λειτουργεί βασισμένο κυρίως στη στενή συνεργασία ογκολογικών κλινικών του πανεπιστημίου Αθηνών και συγκεκριμένων εργαστηρίων ερευνητικών κέντρων που έχουν τεχνογνωσία σε συγκεκριμένες τεχνικές, όπως μοντέρνες διαγνωστικέςμεθόδους, εργαστηριακές μεθόδους, γονιδιακές αναλύσεις κλπ. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία ενός κτιρίου που να συστεγάζονται ογκολογικά τμήματα, διαγνωστικά τμήματα και εργαστήρια που κάνουν βασική έρευνα.Αυτό είναι προϋπόθεση για να γίνει μεταφραστική ογκολογία και απαιτεί γύρω στα 10 με 15 εκατ. Ευρώ».

Ο καθ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών,παρουσίασε μαζί με τον Πρόεδρο του ΕΙΕ, Δρ. Β. Γρηγορίου, το όραμα για το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο. Προσκεκλημένοι ομιλητές από το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο παρουσίασαν επίσης θέματα κοινού ενδιαφέροντος.Στην ημερίδα απηύθηνε επίσης χαιρετισμό ο κος Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, ο οποίος εξέφρασε την απόψη πως μια τέτοια πρωτοβουλία, όπως η δημιουργία του ΟΚΕΚ-Α, αποτελεί τον απόλυτο στόχο για το μέλλον της ιατρικής κοινότητας στη χώρα μας.

Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας της Αθήνας για τον Καρκίνο θα δημιουργηθεί με τη συμμετοχή σχετικών με τη κλινική έρευνα επιλεγμένων εργαστηρίων από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, επιλεγμένων δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και με πρόβλεψη για συνεργασίες  με τη φαρμακοβιομηχανία, εταιρείες βιοτεχνολογίας, διαγνωστικής καρκίνου και βιοπληροφορικής.

 

Ο βασικός στόχος του ΟΚΕΚ-Α θα είναι να ενισχύσει τη διεπιστημονική έρευνα για τον καρκίνο και κυρίως τη βελτίωση της ζωής των ασθενών αυτής της  πολύ-παραγοντικής και ετερογενούς νόσου.Οι ερευνητές εναντίον του Καρκίνου στην Αθήνα ήδη αναπτύσσουν νέες διαγνωστικές και προγνωστικές δοκιμασίες, αναλύουν και αξιοποιούν δείκτες πρόβλεψης της ανταπόκρισης σε στοχευμένες εξατομικευμένες θεραπείες, βελτιώνουν τα υφιστάμενα και  αναπτύσσουν νέα δυνητικά φάρμακα μέσω χημικής σύνθεσης. Το ΟΚΕΚ-Α θα αναπτύξει τις συνέργειες και θα συμβάλλει στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσια νοσοκομεία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου το 50% του εθνικού νοσοκομειακού δυναμικού σε  κλίνες σε κλινικές βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας με μεγάλα συνήθως ποσοστά

πληρότητας, και έτσιευνοείται η άμεση επικοινωνία με Ερευνητικά κέντρα και εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα, και η συνέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες μονάδες της δημόσιας υγείας στην περιοχή της Αθήνας και της περιφέρειας Αττικής γενικότερα.

 

Συνοπτικά, το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας της Αθήνας, για το Καρκίνο (ΟΚΕΚ-Α) θα αναπτυχθεί με κύριους στόχους:

Α) να ενισχύσει τη μεταφραστική έρευνα (από το ερευνητικό εργαστήριο στη κλινική)

Β) να ενισχύσει την υγεία των πολιτών της Αθήνας με καινοτόμους μεθόδους

 

#########