Στην καθημερινότητα των εργαζόμενων μπαίνει, από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου, η ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ φέρνοντας ανακατάξεις στο ωράριο εργασίας αλλά και στις αποδοχές τους. Με το πρόγραμμα ενίσχυσης της βραχυχρόνιας εργασίας με το όνομα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες των ιδιωτικών επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, να προχωρούν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει αλλαγές στη σύμβαση εργασίας των εργαζόμενων, οι οποίοι θα λαμβάνουν το 60% των χαμένων αποδοχών τους από το Κράτος Επίσης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού μετά τη μείωση του ωραρίου, τότε η διαφορά θα αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όσον αφορά στα επιδόματα αδείας και Χριστουγέννων, θα καταβάλλεται αναλογία αυτών για το 2020. Οι εργοδότες που θα εντάσσουν το προσωπικό τους στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, θα καταβάλλουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού. Αυτό θα ισχύει και για τα επιδόματα αδείας και Χριστουγέννων.
Συνολικά, το κόστος του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ που θα επιβαρύνει το κρατικό προϋπολογισμό έχει υπολογιστεί στα 820.000.000 ευρώ, ποσό που ενδέχεται να αυξηθεί σε περίπτωση επέκτασης της δράσης.

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από την ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλες οι επιχειρήσεις, ασχέτως ΚΑΔ, αρκεί να πληρούν το κριτήριο της μείωσης του τζίρου κατά 20%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορεί να ζητηθεί από τον εργαζόμενο να εργαστεί με μειωμένο έως και κατά 50% ωράριο. Ως εκ τούτου, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που κατέγραψαν πτώση του τζίρου τους τουλάχιστον 20% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, για τον Ιούλιο αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, για τον Αύγουστο αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο και για τον Σεπτέμβριο αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώνουν κάθε μήνα τους εργαζόμενους που θέτουν σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης και τα στοιχεία τζίρου των προηγούμενων μηνών, ώστε να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους.

Τα στοιχεία αυτά θα συγκρίνονται με τους αντίστοιχους μήνες των προηγούμενων τριών ετών. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που άνοιξαν πρόσφατα, θα συγκρίνονται με τα στοιχεία τζίρου των προηγούμενων μηνών, που είναι διαθέσιμα.Βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα είναι να μην μεταβάλλει την σχέση εργασίας των εργαζόμενων των οποίων ο χρόνος απασχόλησης θα περιοριστεί έως και 50%.

Για τις εργατοώρες που χάνει ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλύπτει το 60% της αμοιβής του χωρίς να υπάρχει περιορισμός προς τα πάνω ενώ, σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή μετά την προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά αυτή θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το κράτος. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στην ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του ωραρίου έως και όλων των εργαζόμενων της πλήρους απασχόλησης.Για τις εποχικές επιχειρήσεις, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που είχαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα. Τέλος, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων αυτών καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη.

Το Λογιστικό Γραφείο Μαρία Λιαράκου- More Than Tax, με το έμπειρο προσωπικό του, βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας για να λύσει κάθε απορία σας και να αναλάβει κάθε φοροτεχνική- φορολογική- λογιστική εκκρεμότητα σας.

Καλέστε μας στο 210 9599381 ή στείλτε μας mail στο [email protected] και άμεσα κάποιος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.