• Πρώτη ελληνική επιχείρηση σε επενδύσεις έρευνας
  • 46η θέση βάσει των επενδύσεων σε έρευνα ανάμεσα στις 4577 φαρμακευτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε
  • Καταλαμβάνει την 435η θέση ανάμεσα στις 1000 μεγαλύτερες ερευνητικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τις ανωτέρω διακρίσεις έλαβε η Pharmathen, σύμφωνα με την κατάταξη «The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Εταιρεία βρίσκεται στην 46η θέση ανάμεσα στις 4577 φαρμακευτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. και καταλαμβάνει την 435η θέση ανάμεσα στις 1000 μεγαλύτερες ερευνητικές εταιρείες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως κλάδου.

Η Pharmathen, περιλαμβάνεται ήδη από το 2007 κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη κατάταξη  επενδύοντας σταθερά περισσότερα από 20 εκ. ευρώ ετησίως, ενώ η επιβράβευση αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη από μια σειρά διακρίσεων που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα η Εταιρεία, από διάφορους φορείς και οργανισμούς («Επιχειρηματική Αριστεία» – Made in Greece 2013, «True Leaders 2013», “Best Workplaces 2013”, Ruban d’Honneur “The International Growth Strategy of the Year Award” – European Business Awards 2012/2013, “Export Awards 2013”).

Ο Πρόεδρος της Pharmathen, κος Β. Κάτσος αναφέρει με αφορμή την διάκριση της Εταιρείας: «Η κατάταξη της Pharmathen για μια ακόμα χρονιά σε μια τόσο τιμητική θέση στον κατάλογο “The 2013 EUIndustrialR&DInvestmentScoreboard” σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της εταιρίας, είναι η έμπρακτη απόδειξη πως η προσήλωσή μας σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθούμε στη Pharmathen, δείχνει το δρόμο για την έξοδο από τη κρίση και για τη διάκριση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Έρευνα αποτελεί τη καρδιά του οργανισμού Pharmathen και σε συνδυασμό με τις Επενδύσεις και την Εξωστρέφεια, είναι τα εχέγγυα για τη πραγματοποίηση του οράματος που έχουμε γι’ αυτήν την εταιρία. Παραμένοντας πιστοί στο πλάνο για επενδύσεις  στην Έρευνα, νιώθουμε πως συμβάλουμε στο να αυξήσουμε κάθε χρονιά που περνάει, αυτό που τόσο μας έλλειψε τα τελευταία χρόνια: τον σεβασμό στην Ελλάδα και την ελληνική επιχειρηματικότητα». 

Για το EU Industrial R&D Investment Scoreboard

To EU Industrial R&D Investment Scoreboard παρέχει οικονομικά στοιχεία και αναλύσεις των μεγαλύτερων εταιριών στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, από την Ε.Ε. αλλά και εκτός αυτής. Όλα τα στοιχεία βασίζονται στα δεδομένα κάθε εταιρίας, όπως προκύπτουν από τις ετήσιες εκθέσεις αποτελεσμάτων τους.

Το EU Industrial R&D Investment Scoreboard εκδίδεται κάθε χρόνο, με σκοπό να παρέχει ένα αξιόπιστο και σύγχρονο σημείο αναφοράς για συγκρίσεις μεταξύ εταιριών, τομέων και γεωγραφικών περιοχών, καθώς επίσης και να δίνει τη δυνατότητα για καταγραφή και ανάλυση αναδυόμενων επενδυτικών τάσεων και πρακτικών.

Σκοπεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση και τη στήριξη τόσο του ευρέως κοινού όσο και των ανθρώπων που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις, στις επενδύσεις των εταιριών πάνω στην Έρευνα & Ανάπτυξη και ενθαρρύνει τις εταιρίες αυτές να δημοσιοποιούν τα στοιχεία τους αυτά.

Το EU Industrial R&D Investment Scoreboard συντάσσεται από το IRI – Economics of Industrial Research and Innovation, που αποτελεί δράση του IPTS – Institute for Prospective Technological Studies, ένα από τα 7 ερευνητικά ινστιτούτα της Ε.Ε.