Το διάφραγμα διαχωρίζει τη θωρακική από την κοιλιακή κοιλότητα. Καταφύεται στο κατώτερο στέρνο, στα πλευρικά τόξα και στους πρώτους οσφυϊκούς σπονδύλους .Στο διάφραγμα υπάρχουν φυσιολογικά ανοίγματα για την διέλευση ορισμένων οργάνων από την μια κοιλότητα στην άλλη.Στο ύψος του 12ου θωρακικού σπονδύλου υπάρχει το αορτικό τρήμα και διέρχεται η αορτή η άζυγος φλέβα και ο θωρακικός πόρος . Λίγο μπροστά και (ΑΡ) στο ύψος 10ου οσφυϊκού σπονδύλου εχουμέ το οισοφαγικό τρήμα από όπου διέρχονται  ο οισοφάγος

, πνευμονογαστρικά νεύρα, (ΑΡ) γαστρική αρτηρία , φλέβες , λεμφαγγεία. (ΔΕ) της μέσης γραμμής υπάρχει το τρήμα της κάτω κοίλης φλέβας .
Επίσης υπάρχουν  και οι εξής ευένδοτες περιοχές του διαφράγματος    –    μπροστά και (ΑΡ) η σχισμή του Larrey
μπροστά και (ΔΕ) η  σχισμή του Morgagni
οσφυοπλευρικό τρίγωνο του Bochdalek.                             
Το διάφραγμα επιτελεί τρεις λειτουργίες
Α) Αναπνευστική λειτουργία.
Β) Ανατομικός διαχωρισμός θωρακικής από περιτοναϊκή                 
κοιλότητα
Γ) Φλεβική επαναφορά.

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΕΣ

Διακρίνουμε πέντε τύπους διαφραματοκήλης
Κήλες οισοφαγικού τρηματός.
Παραστερνική κήλη ( Morgagni).
Διαφραγματοκήλη δια του τενόντιου κέντρου.
Δια της οσφυοπλευρικής σχισμής (Bochdalek).
Τραυματική διαφραγματοκήλη (ρήξη διαφράγματος).
Επειδή στο 98% πρόκειται για οισοφαγοκήλη, χρησιμοποιώντας στην καθ’ημέρα πράξη τον όρο «διαφραγματοκήλη»  ενοούμε την οισοφαγοκήλη
Το χαρακτηριστικό τους είναι η πρόπτωση ενδοκοιλιακού οργάνου από  την υψηλής πιέσεως περιτοναϊκή στην χαμηλής πιέσεως  θωρακική κοιλότητα, και όπως και όλες οι άλλες κήλες έτσι και αυτές μπορεί να υποπέσουν σε κίνδυνο συστροφής , αποφράξεως , περισφίξεως του περιεχομένου οργάνου (Στόμαχος ,έντερο , σπλήνας …)
Ο κίνδυνος και οι επιπλοκές σε ολισθαίνουσα διαφραγματοκήλη οφείλονται σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ενώ σε κήλη Bochdalek η ζωή απειλείται από αναπνευστικές επιπλοκές.  


ΟΙΣΟΦΑΓΟΚΗΛΗ

Υπάρχουν τρείς μορφές οισοφαγοκήλης
α) Ολισθένουσα         (85%).
β) Παραοισοφαγική    (5%).
γ ) Μικτή                    (10%).


α) Ολισθένουσα


Η οισοφαγογαστρική συμβολή και η εγγύς μοίρα του στομάχου εισέρχονται στο οπίσθιο μεσοπνευμόνιο.
Παράγοντες  που συμβάλλουν στη δημιουργία της κήλης είναι
Αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση (ευμεγέθης κύστη ωοθήκης, κύηση, μεγάλο BMI…)
Εκφύλιση των μυών λόγω ηλικίας .
Αυξημένος λιπώδης ιστός στα σκέλη του διαφράγματος  (παχυσαρκία).
Όταν εγκατασταθεί Γ.Ο.Π. (ΓαστροΟισοφαγική Παλινδρόμιση) ο σπασμός που ακολουθεί  και η ίνωση του οισοφάγου  έλκουν το στόμαχο προς το θώρακα.

Ο σφικτηριακός μηχανισμός ο οποίος εμποδίζει την Γ.Ο.Π. περιέχει τους ακόλουθους παράγοντες
1) Η συσφικτική ενέργεια του (ΔΕ) σκέλους σαν βαλβίδα.
2) Η οξεία γωνία του HIS που λειτουργεί σαν βαλβίδα.
3) Η ενδοκοιλιακή μοιρά του οισοφάγου (4cm).
4) Η κυκλικές πτυχές του γαστρικού βλεννογόνου στο καρδιακό                     
στόμιο.
Η κυκλοτερείς λείες μυικές ίνες στο κατώτερο οισοφάγο.
Η ταινία των λείων μυικών ινών που ξεκινά από το θόλο και περιβάλλει την οισοφαγογαστρική συμβολή.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Αποδίδονται στην παλινδρόμηση γαστρικού υγρού το οποίο είναι αρκετά όξινο,και οφείλονται στην οισοφαγίτιδα. (Σπάνια έχουμε την τριάδα του Saint χολολιθίαση- εκκολπωμάτωση- οισοφαγοκήλη.).
Έτσι ο ασθενής παραπονείται για :
Οπισθοστερνικό και επιγαστρικό καυστικό άλγος μετά φαγητού ή κατά την κατάκλιση ,που ανακουφίζεται με την έγερση ή την λήψη υγρών και αντιόξινων.
Ο πόνος μπορεί να μιμείται στηθάγχη.
Αναγωγές πικρού  ή όξινου περιεχομένου.
Δυσφαγία που υποδηλώνει χρονιότητα και επιδείνωση.
Αναιμία λόγω μικροαιμορραγιών σε χρονιότητα.
Έλκη οισοφάγου.
Κακοήθης εξαλαγή.
Πνευμονία από εισρόφηση.
Συστροφή (volvulus).


β) Παραοισοφαγική κήλη

Πρόκειται για κήλη κατά την οποία μέσα σε προσχηματισθέντα σάκο εισέρχεται εν μέρει ή στο σύνολό του ο στόμαχος προς το μεσοθωράκιο και (ΑΡ) του οισοφάγου, ενώ η καρδιοοισοφαγική συμβολή είναι στη θέση της με οξεία την γωνία του HIS. (Είναι μια σπάνια οντότητα.)
Η συμπτωματολογία οφείλεται μόνο στην ανατομική διαταραχή και εμφανίζεται σε μεγάλης ηλικίας άτομα, όταν η κήλη αυξηθεί σημαντικά, με φαινόμενα πιέσεως, ερυγές , οπισθοστερνικό βάρος , πίεση και αίσθηση παλμών , δυσφαγία, αρρυθμία.
Οι     επιπλοκές είναι συχνές  και επικίνδυνες :
Οξεία διάταση στομάχου.
Συστροφή του στομάχου.

Αυτές οι σοβαρές και τόσο επικίνδυνες επιπλοκές, είναι ο λόγος που πρέπει να χειρουργείται σε πρώιμα στάδια η παραοισοφαγοκήλη.

γ) Μικτή οισοφαγοκήλη

Έχουμε συνδυασμό ολισθένουσας και παραοισοφαγοκήλης όπου η συμπτωματολογία έχει σχέση τόσο με την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση όσο και με την πρόπτωση οργάνου στο μεσοθωράκιο.Όσον αφορά το 2% των υπόλοιπων κηλών (Παραστερνική LARREY-MORGAGNI, του Τενόντιου Κέντρου, BOCHDALEC, Τραυματική Διαφραγματοκήλη), όταν διαγνωσθούν χρειάζονται άμεση χειρουργική αποκατάσταση.  

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στη διάγνωση, εκτός από το ιστορικό και την κλινική εικόνα, βοηθούν ο ακτινολογικός έλεγχος και η οισοφαγοσκόπηση με βιοψία.
Σε κάθε ακτινολογικό έλεγχο με βαριούχο γεύμα ο ασθενής τοποθετείται σε θέση TRENDELEBURG 20 μοιρών έτσι ώστε να αναδειχτεί η  γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.
Κατά τον ενδοσκοπικό έλεγχο συμπτωματικών ασθενών διαπιστώνεται η βαρύτητα της φλεγμονής ή άλλες συνοδές καταστάσεις όπως έλκος, ρίκνωση, κακοήθεια. (βιοψία).
Μανομετρία ,τονομετρία του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα όπου έχουμε πίεση 15mmHg σε σχέση με το φυσιολογικό 30 mmHg.
PHμετρία 24ώρου στην περιοχή του κατωτέρου οισοφάγου ,όπου σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση  έχουμε αύξηση του PH την διάρκεια της νύχτας , αυτή είναι μια πολύ ευαίσθητη διαγνωστική  μέθοδος .
Η δοκιμασία Bernstein είναι μια αξιόπιστη μέθοδος η οποία προκαλεί τα συμπτώματα της Γ.Ο.Π. με χορήγηση από ρινογαστρικό καθετήρα διαλύματος 0,15Μ  NaCl ή 0,1 HCl  με 120 σταγόνες το λεπτό.   

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεία της διαφραγματοκήλης  (οισοφαγοκήλης) αποσκοπή  κατ΄ αρχάς στην ανακούφιση των συμπτωμάτων με συντηρητικά μέσα και πλήρη αλλαγή του τρόπου ζωής του ασθενούς.
Αυτά είναι:
Καταπολέμηση της παχυσαρκίας (Απώλεια βάρους)
Κατάκλιση με το κεφάλι σε ψηλότερη θέση.
Λήψη έξι μικρών γευμάτων αντί για τρία , με τροφή εύπεπτη και καλά μασημένη.
Δίαιτα πλούσια σε πρωτεΐνες και χαμηλή σε λιπαρά.
Το γεύμα να γίνεται 3ης έως 4ης  ώρες πρίν την κατάκλιση.
Αντιόξινα φάρμακα και Η2 υποδοχείς για ανακούφιση των συμπτωμάτων.

 

Η εναλλακτική λύση στην μακροχρόνια συντηρητική θεραπεία με οριστικό θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι η χειρουργική θεραπεία.


ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ασθενείς που δεν μπορούν να συνεργαστούν ώστε να ακολουθήσουν τον καινούργιο τρόπο ζωής  (γεύματα,ειδική τροφή,κλπ)
Αδυναμία λήψης αναστολέων Η2 υποδοχέων.
Οισοφάγος Barrett.
Οισοφαγίτιδα 3ου -4ου  βαθμού.
Έλκος  οισοφάγου.
Ευμεγέθης διαφραγματοκήλη.
Επεισόδια εισρόφησεις και  πνευμονίας .
Νέοι ηλικιακά ασθενείς.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ  ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗΣ

Ιστορικά η πρώτη θολοπλαστική πραγματοποιήθηκε από τον Nissen  το 1965, (θολοπλαστική 360ο και 6cm). Στη συνέχεια ο Belsey μετά πενταετίας πραγματοποίησε με διαθωρακική  προσπέλαση, αποκατάσταση διαφραγματοκήλης  . Το 1985 έγινε η χαλαρή (Floppy) θολοπλαστική δίνοντας λύση στο πρόβλημα του συνδρόμου της γαστρικής διάτασης . Άλλες τεχνικές και τροποποιήσεις είναι η Dor 1962, Toupet 1963, Watson 1991 και Collins- Nissen για βραχύ οισοφάγο 1957. Επίσης υπάρχει η μέθοδος Hill, καθώς και η Angelchik prosthesis (δακτύλιος σιλικόνης υποδιαφραγματικά γύρο από τον οισοφάγο).

Η  τεχνική που χρησιμοποιείτε κατά κόρων παγκοσμίως είναι η θολοπλαστική κατά Nissen , η οποία το 1991 πραγματοποιήθηκε και λαπαροσκοπικά στο Βέλγιο (Dallemagnie).
H λαπαροσκοπική αποκατάσταση στης μέρες μας πλέον είναι η μοναδική χειρουργική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης , προσφέροντας μόνο ασφάλεια, επάρκεια, ποιότητα ζωής, βραχυπρόθεσμη νοσηλεία , πρώιμη επιστροφή στης καθημερινές δραστηριότητες , καθώς επίσης και το μειωμένο κόστος νοσηλείας . Σε αντίθεση με την ανοικτή προσέγγιση του προβλήματος , όπου έχουμε μετά από διεθνείς μελέτες :
Σπληνικό τραύμα 0- 8,5%.
Θνητότητα 0-1,4% (πενταπλάσια της λαπαροσκοπικής).
Πνευμονικές επιπλοκές 1-6,5%.
Μεγάλη παραμονή στο νοσοκομείο με καθετήρες        ( Folley-Levine-παροχετεύσεις).

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ

Την επανάσταση στο χώρο της χειρουργικής, με την βοήθεια της τεχνολογίας , ήρθε να συμπληρώσει η Ρομποτική Χειρουργική, δηλαδή η εισαγωγή στη χειρουργική ρομποτικών συστημάτων καθοδηγούμενων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους οποίους χειρίζεται ο χειρουργός . Το σύστημα αυτό είναι το γνωστό σε όλους  “Da Vinci Surgical System”.
Μια από της κυριότερες ενδείξεις εφαρμογής του ρομποτικού συστήματος στα πλαίσια της γενικής χειρουργικής είναι η αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης κατά Nissen, με απίστευτα πλεονεκτήματα όπως:
Ελάχιστα επεμβατική.
Ελάχιστα τραυματική.
Ελάχιστη απώλεια αίματος.
Μεγάλη ακρίβεια στης χειρουργικές κινήσεις.
Τρισδιάστατη (3D) εικόνα του χειρουργικού πεδίου.
Οι βραχίονες και τα ρομποτικά εργαλεία πραγματοποιούν όλες της κινήσεις του ανθρώπινου χεριού (7 βαθμοί ελευθερίας στην κίνηση).
Ταχύτερη ανάρρωση και έξοδο από το νοσοκομείο.

 

 

 

 

Διαμαντής Ε. Θωμάς MD Γενικός Χειρουργός εξειδικευμένος στην λαπαροσκοπική ρομποτική ογκολογική χειρουργική παχυσαρκίας μαστού ενδοκρινών αδένων .
Είναι μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας , της Ελληνικής Εταιρείας Ρομποτικής Λαπαροσκοπικής  Χειρουργικής και μέλος EAES (European Association for Edoscopic Surgery).Eχει συμμετάσχει σε ερευνητική ομάδα, υπό την αιγίδα του «INTERNATIONAL INSTITUTE OF ANTICANCER RESEARCH»,και έχει πολλές δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά.

 

#########