Με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας Λ. Κατσέλη για τις Τιμές Φαρμάκων η ΠΕΦ σημειώνει τα εξής: Από την αρχή του διαλόγου με την Πολιτεία, η ΠΕΦ, εκπροσωπώντας τον εγχώριο παραγωγικό ιστό, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις που συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα φαρμακευτικής πολιτικής που στοχεύει στη προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω ασφαλών και ποιοτικών φαρμάκων, στον έλεγχο των δαπανών, στην εξοικονόμηση πόρων για τη δημόσια ασφάλιση, στην ανάπτυξη των εγχώριων παραγωγικών μονάδων και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, παρόλο που συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του 15% στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη, τηρώντας κοινωνικά υπεύθυνη στάση κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο για τη χώρα, είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί μία λογική μείωση του κύκλου εργασιών της ως αποτέλεσμα του νέου συστήματος τιμολόγησης

 

.

Αρκεί η μείωση αυτή να μην πλήξει ανεπανόρθωτα τις παραγωγικές μονάδες και να μην είναι ποσοστιαία υψηλότερη από την συνολική μεσοσταθμική μείωση.

Αποτελεί δεδομένο και είναι αποδεκτό από όλους τους φορείς ότι οποιοδήποτε σύστημα τιμολόγησης για να πετύχει τους στόχους του, θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν αξιόπιστο μηχανισμό πλήρους μηχανοργάνωσης, ηλεκτρονικής κάρτας υγείας και ελέγχου της διακίνησης, με ουσιαστικά κίνητρα για την χρήση των φθηνότερων επωνύμων γενοσήμων. Στα πλαίσια αυτά διατηρούμε σημαντικές επιφυλάξεις μέχρι να ολοκληρωθεί ένα πλήρες τέτοιο σύστημα.
Θεωρούμε ότι ο καθορισμός της τιμολόγησης των πρωτότυπων φαρμάκων με βάση τις χώρες της ευρωζώνης αποτελεί ένα θετικό βήμα για την αποφυγή ελλείψεων στον εφοδιασμό της αγοράς και αναταράξεων λόγω της διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Εξάλλου, αποτελεί δεδομένο ότι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα η φαρμακευτική δαπάνη εξαρτάται μάλλον από την κατανάλωση παρά από την τιμή των φαρμάκων.

Τονίζουμε επίσης την ιδιαίτερη σημασία της πολιτικής του επώνυμου φαρμάκου η οποία αποτελεί το μόνο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος των πλαστών φαρμάκων και των αθρόων και ανεξέλεγκτων εισαγωγών από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους.
Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία τηρεί στάση αναμονής μέχρι τον καθορισμό των τελικών ρυθμίσεων για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το στάδιο της αποσαφήνισης και της οριστικοποίησης των εξαγγελιών της κυβέρνησης, αφού αυτό θα καθορίσει και τη διατήρηση ή μη ενός μεγάλου μέρους από τις 15.000 θέσεις εργασίας των ελληνικών παραγωγικών μονάδων. Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία αποτελεί σήμερα έναν από τους ελάχιστους πλέον κλάδους στην χώρα που συνδυάζουν ουσιαστική αναπτυξιακή δραστηριότητα  και παραγωγή προστιθέμενων αξιών.

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στο θέμα των μειώσεων στα παλαιά φθηνά φάρμακα τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της παραγωγής  πολλών ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών. Στα πλαίσια της διαβούλευσης με την Πολιτεία τονίσαμε την ανάγκη ειδικής μέριμνας για την συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων, αφού αποτελεί δεδομένο ότι τυχόν σημαντικές μειώσεις στις τιμές των παλιών φθηνών φαρμάκων θα οδηγήσουν στην απόσυρση και υποκατάστασή τους από νέα και ακριβότερα, εξέλιξη με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην δαπάνη αλλά και στη λειτουργία πολλών ελληνικών επιχειρήσεων.

#########