Τα φετινά θέματα στο μάθημα ΑΟΘ  χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές μέτριας δυσκολίας  αλλά δυσκολότερα απο αυτά παλιότερων ετών.

Συγκεκριμένα :

Στην Ομάδα Α ( σωστό-λάθος, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) τα θέματα χαρακτηρίζονται κατανοητά και σε γενικες γραμμές εύκολα .

Στην Ομάδα Β ( θεωρία ) το θέμα ήταν αν και μεγάλο σε ποσότητα, εύκολο από εκείνα που οι μαθητές χαρακτηρίζουν “sos”.

Στην Ομάδα Γ ( 1η άσκηση ) το θέμα ήταν από το Κεφάλαιο 3 και ήταν σχετικά εύκολο .

Στην Ομάδα Δ (2η άσκηση) το θέμα ήταν από το κεφάλαιο 5  και περιλάμβανε 4 ερωτήματα από τα οποία τα 3 τελευταία  και ιδιαίτερα το ερώτημα Δ2 δυσκόλεψε τους μαθητές.

 

Σε γενικές γραμμές τα θέματα απευθυνόταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές και απαιτούσαν πλήρη κατανόηση της θεωρίας και  των ασκήσεων του βιβλίου.

 

Τσαφαντάκης Κώστας

Οικονομολόγος

Κέντρο Εκπαίδευσης  «Γνώση και Σοφία»

www.gnosikaisofia.com https://el-gr.facebook.com/gnosikaisofia/
Περδικάρη 6, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ: 2810333613