Σα θέματα της Άλγεβρας των ΕΠΑΛ ήταν σαφή και κατανοητά. Μαθητές καλά προετοιμασμένοι δεν συνάντησαν εκπλήξεις.

Συγκεκριμένα:

Σο Α’ θέμα ήταν θεωρίας και δεν υπήρχαν δυσκολίες στις ερωτήσεις και στην συμπλήρωση κενών. Σο Β θέμα είναι μια κλασική άσκηση στατιστικής χωρίς κάποια δυσκολία.

Σο Γ’ θέμα, ήταν αναμενόμενο, ήταν στις προτάσεις μας, εξετάζεται για πρώτη φορά και αφορά στην κανονική κατανομή, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Σο Δ’ θέμα είναι παρόμοιο με το Δ θέμα των εξετάσεων του 2016 με αναμενόμενα ερωτήματα μέχρι το Δ3. Σο Δ4 χρειάζοταν λίγη περισσότερη δουλειά.

Συνοψίζοντας, για σωστά και μεθοδικά προετοιμασμένους μαθητές, που είχαν δουλέψει την ύλη σε βάθος, τα θέματα ήταν αρκετά εύκολα, χωρίς παγίδες.

Τσαγκαράκης Γιώργος

Μαθηματικός

Κέντρο Εκπαίδευσης  «Γνώση και Σοφία»

Περδικάρη 6, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ: 2810333613