Τα θέματα στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ είναι σαφή, κατανοητά  και εξέταζουν βασικές γνώσεις. Μαθητές καλά προετοιμασμένοι δεν συνάντησαν εκπλήξεις. Συγκεκριμένα:

Το Α θέμα είναι θεωρίας και δεν υπήρχαν δυσκολίες .

Το Β θέμα είναι μια κλασική άσκηση στατιστικής χωρίς κάποια δυσκολία.

Το Γ θέμα, είναι αναμενόμενη και απλή άσκηση στις συναρτήσεις.

Το Δ θέμα, είναι αναμενόμενη  άσκηση πιθανοτήτων .

Συνοψίζοντας, για σωστά και μεθοδικά προετοιμασμένους  μαθητές, που είχαν δουλέψει την ύλη σε βάθος, με σωστή καθοδήγηση, τα θέματα είναι αρκετά εύκολα, χωρίς παγίδες.

Τζαγκαράκης Γιώργος

Μαθηματικός

Κέντρο Εκπαίδευσης  «Γνώση και Σοφία»

www.gnosikaisofia.com https://el-gr.facebook.com/gnosikaisofia/
Περδικάρη 6, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ: 2810333613