Τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και σαφώς διατυπωμένα. Μαθητές οι οποίοι είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες αν και το επίπεδο δυσκολίας ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο σε σχέση με τα περυσινά θέματα.

Αναλυτικότερα, το Θέμα Α αποτελούνταν απο απλές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το Θέμα Β περιείχε ερωτήματα θεωρίας ενώ το ερώτημα Β1 ήταν αντιστοίχισης. Το Θέμα Γ ήταν μια άσκηση απο το Κεφάλαιο της Οικολογίας που εστίαζε στο φαινομενο της βιοσσυσώρευσης. Το Θέμα Δ ήταν απο το 1ο κεφάλαιο με διαγράμματα και εστίαζε στην ειδική άμυνα του οργανισμού (ανοσοβιολογικό σύστημα).

Το μάθημα της Βιολογίας Γενινιής Παιδείας, παρά τον μειωμένο συντελεστή του για το επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Υγείας θα βοηθήσει αρκετά τους υποψηφίους  που το επέλεξαν για να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε κάποιες απο τις σχολές του (Παραϊατρικές σχολές).

Κουλάκης Μανώλης

Χημικός – Βιολόγος

Κέντρο Εκπαίδευσης  «Γνώση και Σοφία»

www.gnosikaisofia.com https://el-gr.facebook.com/gnosikaisofia/
Περδικάρη 6, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ: 2810333613