Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας που εορτάζεται στις 10 Οκτωβρίου.

Το θέμα της Π.Η.Ψ.Υ.  ορίζεται για κάθε χρόνο από την WFMH . Για το 2016 είναι : Dignity in Mental Health- Psychological & Mental Health First Aid for All . Η αξιοπρέπεια στην ψυχική υγεία  – Ψυχολογικές πρώτες βοήθειες και Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας για όλους.

Στην ψυχιατρική πρακτική τέτοιου τύπου βοήθεια δίνεται  συχνά με την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.

Το θέμα της Π.Η.Ψ.Υ. του 2015 , της Αξιοπρέπειας στην Ψυχική υγεία  εισάγει και το θέμα του 2016.

Με την έννοια της πρώτης βοήθειας διευρύνει  την συνδρομή στα άτομα που  έχουν ανάγκη από στήριξη για προβλήματα ψυχικής υγείας σε ένα ευρύ κύκλο  : από την απλή ψυχολογική συνδρομή ως την εξειδικευμένη αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού, που είναι αντικείμενο της επείγουσας ψυχιατρικής. Επιχειρεί λοιπόν να εντάξει τις εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε ένα ευρύτερο κλίμα αλληλεγγύης προς τους ψυχικά πάσχοντες.

Στο μήνυμα του προέδρου της WFMH Gabriel Ivbijaro βλέπουμε ότι ο στόχος είναι μακροπρόθεσμος και στοχεύει  στο να αναπτυχθούν  τέτοιες πρακτικές στο  ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας :

Συγκεκριμένα:

–  Να παρέχεται μια βασική φροντίδα ψυχολογική και ψυχικής υγείας σε ανθρώπους  που το έχουν ανάγκη, όπως αυτό γίνεται στις σωματικές καταστάσεις

–  Να προωθούνται, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και η μείωση του στίγματος

– Να ενισχύονται δράσεις που προωθούν την ψυχική υγεία

– Να τονίζεται ότι υγεία και ψυχική υγεία είναι ισάξιες (No health without mental health : ψηφίστηκε από τον ΟΗΕ το 2015)

– Ένα ευρύτερο κοινό να συνεργάζεαιι με άτομα και ειδικούς ώστε  να προωθούνται  πρακτικές πρώτης βοήθειας σε θέματα ψυχολογικά και ψυχικής υγείας

– Να υπάρχει μέριμνα ώστε αυτές οι δράσεις να παίρνουν υπόψη τους πολιτιστικούς παράγοντες σε κάθε τόπο.

Αυτή η έννοια της πρώτης βοήθειας για την ψυχική υγεία αφορά γενικότερα την Ιατρική , αλλά πρώτα τις οικογένειες, το κοινωνικό περιβάλλον και στη συνέχεια τον  ιατρό , έστω κι αν ο ασθενής έχει απευθυνθεί  σε αυτόν για  οποιοδήποτε άλλο σωματικό ενόχλημα. Ο ψυχίατρος  συνήθως δεν βρίσκεται στην αρχή του νήματος που ξετυλίγει την βοήθεια προς τον ασθενή αλλά παρεμβαίνει σε κάποια από τις φάσεις του.

Η επείγουσα ψυχιατρική , η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών παρεμβαίνει όταν αυτή η ανάγκη  βοήθειας, που μπορεί να είναι και η πρώτη επίκληση βοήθειας από τον ασθενή και την οικογένεια του, γίνεται δραματικά επείγουσα, απαιτώντας την εγρήγορση του ψυχιάτρου και των θεραπευτικών ομάδων.

Η κοινοτική ψυχιατρική, η άσκηση της ψυχιατρικής μέσα στον κοινωνικό ιστό , μπορεί να μετέχει στην πρόληψη των ψυχικών νόσων και στην στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους  σε συνεργασία με θεσμούς, οργανισμούς και κοινωνικές πρακτικές που συναποτελούν το κοινωνικό κεφάλαιο για κάθε συγκροτημένη κοινωνία.

 Η ψυχική υγεία των ασθενών αλλά και του ευρύτερου κοινού κινδυνεύει εξαιτίας πολλών αντιξοοτήτων , διαπίστωση που υπογραμμίζει την ανάγκη προαγωγής της ψυχικής υγείας με διάφορες μεθόδους .
Υπάρχει διεθνώς παραμέληση της υγείας των ασθενών που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας (παραμέληση της υγείας τους, αποφυγή εισαγωγής σε νοσοκομείο για θεραπεία σωματικών προβλημάτων, έλλειψη φροντίδας για διακοπή του καπνίσματος κλπ) με αποτέλεσμα οι ασθενείς με σχιζοφρένεια να ζουν 15 έως 20 χρόνια λιγότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η κατάσταση αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως σκάνδαλο.  Υπάρχει υποχρηματοδότηση της ψυχικής υγείας σε σχέση με τη σωματική υγεία και ότι το ίδιο ισχύει και για την κατανομή των ερευνητικών κονδυλίων. Οι διαπιστώσεις αυτές καθιστούν την ανάγκη προαγωγής της ψυχικής υγείας ακόμη πιο επιτακτική.

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας διαφοροποιείται από την πρόληψη των ψυχικών νοσημάτων κατά το ότι ενώ η πρόληψή ασχολείται με την καταπολέμηση της Νόσου η προαγωγή ασχολείται με τη διατήρηση της Υγείας. Είναι όμως επάλληλες διαδικασίες και η μία επικουρεί την άλλη.

 

#########