Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών, η Novo Nordisk Hellas, μια από τις ηγέτιδες εταιρείες στον τομέα της φαρμακευτικής έρευνας, γιορτάζει τη σημαντική συμβολή της στη διεξαγωγή καινοτόμων κλινικών ερευνών. Ως μέρος του παγκόσμιου δικτύου της Novo Nordisk, το Κέντρο Ανάπτυξης Κλινικών Δοκιμών (CDC) στην Ελλάδα είναι ένα από τα 25 κέντρα παγκοσμίως που διαχειρίζεται ολόκληρο το πορτοφόλιο της, αναδεικνύοντας με κάθε ευκαιρία την αξία τους για τη ζωή των πολιτών και την προαγωγή της υγείας.

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΦΕΕ[1], η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στον αριθμό των κλινικών ερευνών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη επενδύθηκαν σε Έρευνα και Ανάπτυξη πάνω από 44 δισ. ευρώ το 2023, με την Ελλάδα να απορροφά μόλις 100 εκατ. ευρώ. Η Novo Nordisk Hellas είναι η φαρμακευτική εταιρεία με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε κλινικές μελέτες στη χώρα μας, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων ευρείας γκάμας θεραπευτικών κατηγοριών και την επίλυση σύγχρονων υγειονομικών προκλήσεων.

Η εταιρεία έχει επενδύσει, το διάστημα 2018 – 2022,  15,3 εκ. ευρώ για την υλοποίηση 25 κλινικών δοκιμών, στις οποίες συμμετείχαν 1.350 ασθενείς. Η NN παγκοσμίως έχει αυξήσει κατά 29% τον αριθμό των κλινικών δοκιμών το 2023 σε σχέση με το 2018, που αντικατοπτρίζεται αναλογικά και στο CDC της Ελλάδας. Στρατηγική της εταιρείας είναι η ανάπτυξη των κλινικών δοκιμών σε νέες και ήδη υπάρχουσες θεραπευτικές κατηγορίες.

Τα οφέλη των κλινικών μελετών

Η κλινική μελέτη αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία που διέπεται από αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο και απαιτεί τη συνεργασία πολλών φορέων, συμπεριλαμβανομένων της φαρμακευτικής εταιρείας, των νοσοκομείων, των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας, των κυβερνήσεων και των αρμόδιων αρχών υγείας.

Συνολικά, οι κλινικές μελέτες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ιατρικής προόδου, καθώς ενθαρρύνουν την επιστημονική καινοτομία και ταυτόχρονα προάγουν την οικονομική ανάπτυξη.  Η συμμετοχή των ασθενών στις κλινικές μελέτες τους παρέχει πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες και τους προσφέρει πολλαπλά οφέλη που επηρεάζουν θετικά την υγεία και την ποιότητα ζωής τους. Ταυτόχρονα, οι κλινικές μελέτες τροφοδοτούν την ιατρική κοινότητα με νέες επιστημονικές γνώσεις, διασφαλίζοντας την παροχή καλύτερης περίθαλψης στους ασθενείς. Επιπλέον, συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων στη διαδικασία διεξαγωγής τους (ασθενείς, ιατροί, εταιρείες, οργανισμοί), προάγοντας την οικονομική ανάπτυξη και εμπλουτίζοντας τα οικονομικά δεδομένα του τομέα της υγείας.

Η Novo Nordisk Hellas, με το όραμα, την αποφασιστικότητα και την τεχνογνωσία μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης φαρμακευτικής εταιρείας, συνεχίζει την κληρονομιά καινοτομίας, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της, και επενδύει στον τομέα των κλινικών ερευνών με σκοπό την ανάπτυξη θεραπειών για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών στην Ελλάδα.

Ο κος Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Hellas, ανέφερε:

«Είμαστε περήφανοι για τη δραστηριότητά μας στον τομέα των κλινικών μελετών στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε το 2009 και αυξάνουμε κάθε χρόνο τη δραστηριότητά μας.  Μάλιστα από το 2024 ο ρόλος της χώρας μας στις κλινικές μελέτες έχει αναβαθμιστεί, εντός της Novo Nordisk. Έτσι, πολύ περισσότεροι ασθενείς θα έχουν πρώιμη πρόσβαση στην καινοτομία ενώ θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το σύστημα υγείας και η εθνική οικονομία».

Η κα Μαίρη Καραγεώργου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk Hellas, δήλωσε:

«Η Ελλάδα θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσέλκυση κλινικών μελετών. To ισχυρό της πλεονέκτημα είναι το υψηλής κατάρτισης επιστημονικό προσωπικό. Η δυναμική στροφή της Novo Nordisk Hellas προς την Έρευνα & ανάπτυξη έχει διττή στόχευση. Αφενός να προσφέρουμε έγκαιρα  νέες, καινοτόμες θεραπείες, αφετέρου να βελτιώσουμε τους εθνικούς δείκτες ανάπτυξης».

[1]   https://www.sfee.gr/ofelise-ti-farmakoviomichania-to-ependytiko-clawback/

#########