Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναδείχθηκε ως Greek Business Champion στο θεσμό «Πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας 2023».

Ήταν, δε, ο μοναδικός φορέας υπηρεσιών υγείας στην κατηγορία αυτή, στην οποία επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αύξηση μεγαλύτερη από 10%, τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη προ φόρων.

Το βραβείο του «πρωταθλητή» παρέλαβε ο κ. Νίκος Μαραθιάς, Chief Operating Officer (COO) του Ομίλου, ο οποίος δήλωσε: «Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει από την ίδρυσή της πρωταγωνιστικό ρόλο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Βασικοί πυλώνες της επιτυχίας μας είναι η καινοτομία, η ποιότητα και βέβαια οι άνθρωποί μας. Στη νέα της εποχή, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αγκαλιάζει συνολικά την υγεία και τη φιλοσοφία της ποιότητας ζωής, εισάγοντας πρωτοποριακές υπηρεσίες για όλους». Στην εκδήλωση απονομής των βραβείων παραβρέθηκαν ακόμη η κ. Ασπασία Παπαδάκη, Εμπορική Διευθύντρια και ο κ. Γιάννης Σκεπαρνιάς, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου.

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιδρύθηκε το 1981, ως ένα μικρό εξειδικευμένο ενδοκρινολογικό εργαστήριο. Ήταν το πρώτο εργαστήριο που εισήγαγε τις ραδιοαναλύσεις στους προσδιορισμούς ορμονών και την εφαρμογή μεθόδων εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου. Μέσα σε 5 χρόνια, το μικρό εργαστήριο εξελίχθηκε στο πρώτο Πολυδύναμο Διαγνωστικό Κέντρο στη χώρα μας.

42 χρόνια μετά, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βρίσκεται στην κορυφή της ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, με πολλαπλές διακρίσεις και υπηρεσίες που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια.

#########