Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι η πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα και από τις πρώτες σε διεθνές επίπεδο που προχωρούν στην έκδοση Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με τη νέα έκδοση G4 των οδηγιών του Global Reporting Initiative (GRI), υιοθετώντας τα πιο σύγχρονα πρότυπα για την αποτύπωση της υπεύθυνης λειτουργίας του.

Με συνεχείς καινοτομίες σε ιατρικό και επιχειρηματικό επίπεδο, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμβάλλει σημαντικά, εδώ και 32 χρόνια στην εθνική οικονομία και κοινωνία, πιστός στη διαρκή του δέσμευση να βρίσκεται «πάντα ένα βήμα μπροστά».

Από την ίδρυσή του, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας, εστιάζοντας τη στρατηγική του στην προσφορά στην Κοινωνία, στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στο Περιβάλλον και στην Εθνική Οικονομία. Συγκεκριμένα:

– Προσέφερε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του σε 3.174.000 ασθενείς την περίοδο 2010-2015 και επένδυσε €30,8 εκατομμύρια ευρώ σε ιατρικό εξοπλισμό και τεχνολογία αιχμής, με σκοπό να προσφέρει στους ασθενείς τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.

– Διασφάλισε ένα άριστο, ασφαλές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο προσφέρει ευκαιρίες συνεχούς εξέλιξης και εκπαίδευσης σε όλους τους εργαζομένους του. Παράλληλα, λειτουργεί ως υπεύθυνος εργοδότης, καθώς το 2015 πρόσφερε 2.708 θέσεις εργασίας, ενώ κατά την περίοδο 2010-2015 κατέβαλε 169,9 εκατομμύρια ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων του και 148,3 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία για την πληρωμή φόρων χωρίς να υπάρχουν οφειλές.

– Είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού καθώς έφερε στη χώρα συνάλλαγμα 201,7 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2010-2015, προσφέροντας τις νοσηλευτικές του υπηρεσίες σε περισσότερους από 6.000 διεθνείς ασθενείς ετησίως.

– Υλοποιεί με συνέπεια ένα πολυδιάστατο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης», μέσα από το οποίο προσφέρει κορυφαίες ιατρικές υπηρεσίες σε όσους έχουν ανάγκη καθώς και ενημέρωση για θέματα υγείας. Μεταξύ άλλων, τα τελευταία 8 χρόνια, έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 500.000 κατοίκους σε 100 απομακρυσμένες περιοχές να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, μέσα από το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, ενώ το 2015, 1.125 συμπολίτες μας και 17 Σύλλογοι και ΜΚΟ σε όλη την Ελλάδα, επωφελήθηκαν από τις παροχές του προγράμματος Προσφορών Προληπτικών εξετάσεων. Στο παρελθόν, ο Όμιλος και οι άνθρωποί του έχουν οργανώσει ή συμμετάσχει σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αρμενία, στη Γιουγκοσλαβία και στην Παλαιστίνη.

– Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πολιτικές, με τις οποίες εντοπίζονται, εξετάζονται και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων του, με στόχο την αποφυγή πρόκλησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Όπως υπογράμμισε ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, «Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με βασική αρχή «το σεβασμό στον άνθρωπο», αναπτύσσει όλα αυτά τα χρόνια τη δραστηριότητά του, υλοποιώντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς – ήδη από το 1986 που η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν υπήρχε καν σαν έννοια. Συμπληρώνοντας 32 χρόνια σημαντικής παρουσίας και κοινωνικής συνεισφοράς, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προχωρά στην έκδοση της 1ης Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας, με σκοπό την πλήρη ενημέρωση όλων των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών και των ασθενών για το σύνολο των δράσεων του που αναδεικνύουν τη διαρκή δέσμευσή του να λειτουργεί ως ένας υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Συνεχίζοντας την επιτυχημένη στρατηγική του και τα επόμενα χρόνια, ο Όμιλος θα εξακολουθεί να εστιάζει στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στις επενδύσεις αυξάνοντας παράλληλα το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμά του και αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή του να βρίσκεται «πάντα ένα βήμα μπροστά»,

#########