Αρχική Ειδήσεις - Νέα Οι Σύλλογοι ασθενών πιστεύουν ότι πρέπει να συμμετέχουν πιο ενεργά...

Οι Σύλλογοι ασθενών πιστεύουν ότι πρέπει να συμμετέχουν πιο ενεργά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη της εταιρείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το παραπάνω ήταν  ένα από τα βασικό ευρήματα  παγκόσμιας έρευνας για την εταιρική φήμη των φαρμακευτικών εταιρειών  από την πλευρά των ασθενών, στην οποία έλαβε μέρος  η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα.  Η παγκόσμια έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου  2018- Φεβρουαρίου 2019.

 

Η παγκόσμια έρευνα διεξήχθη σε 18 γλώσσες και  έλαβαν μέρος συνολικά 1218  σύλλογοι ασθενών από 78 χώρες, το 61% των οποίων ήταν εθνικοί σύλλογοι  ομάδες ασθενών σε εθνικό επίπεδο και το 9% ήταν παγκόσμοιοι σύλλογοι. Αφορούσαν δε 102 ιατρικές ειδικότητες.

 

Άλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας  είναι:

  • 41% δήλωσαν ότι η φαρμακοβιομηχανία είχε μια «άριστη» ή «καλή» φήμη και την κατέταξε  3η από τους 9 τομείς υγείας της εταιρικής φήμης. 
  • 53% πιστεύει ότι το 2018  η βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων ήταν «άριστη» ή «καλή» στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
  • 9% δήλωσε ότι η φαρμακοβιομηχανία στο σύνολό της ήταν άριστη» ή «καλή»  στη διαμόρφωση δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής.

 

Σύμφωνα με τα αποτελεσματα της έρευνας, τα επίδεδα ενασχόλησης των ασθενών στην έρευνα και ανάπτυξη των φαρμακευτικών το 2018 σε σχέση με το 2017 έδειξαν:

  • 81% των συλλόγων συνεργάζονται με φαρμακευτικές εταιρείες για διάφορα projects
  • 14% των συλλόγων  που συνεργάζονται με φαρμακευτική εταιρεία δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε κλινικές δοκιμές των εταιρειών (το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 ήταν 13%).
  • 7% των συλλόγων  που συνεργάζονται με φαρμακευτική εταιρεία δήλωσαν ότι ασχολούνταν με δραστηριότητες ανάπτυξης φαρμάκων των εταιρειών – δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των κλινικών δοκιμών.

 

Τέλος, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του 2018 προέκυψε ότι η εταιρεία Novartis είναι η καλύτερη εταιρεία παγκοσμίως  σε φήμη. Η  Novartis κατέλαβε την πρώτη θέση για πρώτη φορά φέτος, ενώ  όλα τα προηγούμενα  χρόνια για τους ασθενείς η καλύτερη εταιρεία παγκοσμίως ήταν η Pfizer.

Rate it