Το παραπάνω ήταν  ένα από τα βασικό ευρήματα  παγκόσμιας έρευνας για την εταιρική φήμη των φαρμακευτικών εταιρειών  από την πλευρά των ασθενών, στην οποία έλαβε μέρος  η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα.  Η παγκόσμια έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου  2018- Φεβρουαρίου 2019.

 

Η παγκόσμια έρευνα διεξήχθη σε 18 γλώσσες και  έλαβαν μέρος συνολικά 1218  σύλλογοι ασθενών από 78 χώρες, το 61% των οποίων ήταν εθνικοί σύλλογοι  ομάδες ασθενών σε εθνικό επίπεδο και το 9% ήταν παγκόσμοιοι σύλλογοι. Αφορούσαν δε 102 ιατρικές ειδικότητες.

 

Άλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας  είναι:

  • 41% δήλωσαν ότι η φαρμακοβιομηχανία είχε μια «άριστη» ή «καλή» φήμη και την κατέταξε  3η από τους 9 τομείς υγείας της εταιρικής φήμης. 
  • 53% πιστεύει ότι το 2018  η βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων ήταν «άριστη» ή «καλή» στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
  • 9% δήλωσε ότι η φαρμακοβιομηχανία στο σύνολό της ήταν άριστη» ή «καλή»  στη διαμόρφωση δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής.

 

Σύμφωνα με τα αποτελεσματα της έρευνας, τα επίδεδα ενασχόλησης των ασθενών στην έρευνα και ανάπτυξη των φαρμακευτικών το 2018 σε σχέση με το 2017 έδειξαν:

  • 81% των συλλόγων συνεργάζονται με φαρμακευτικές εταιρείες για διάφορα projects
  • 14% των συλλόγων  που συνεργάζονται με φαρμακευτική εταιρεία δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε κλινικές δοκιμές των εταιρειών (το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 ήταν 13%).
  • 7% των συλλόγων  που συνεργάζονται με φαρμακευτική εταιρεία δήλωσαν ότι ασχολούνταν με δραστηριότητες ανάπτυξης φαρμάκων των εταιρειών – δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των κλινικών δοκιμών.

 

Τέλος, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του 2018 προέκυψε ότι η εταιρεία Novartis είναι η καλύτερη εταιρεία παγκοσμίως  σε φήμη. Η  Novartis κατέλαβε την πρώτη θέση για πρώτη φορά φέτος, ενώ  όλα τα προηγούμενα  χρόνια για τους ασθενείς η καλύτερη εταιρεία παγκοσμίως ήταν η Pfizer.