Ο συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου βελτίωσε την πνευμονική λειτουργία και τη δύσπνοια μετά την αλλαγή θεραπείας από μακράς δράσης βρογχοδιασταλτικά ή θεραπείες  συνδυασμών που περιελάμβαναν στεροειδή 

Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν περαιτέρω τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GOLD 2017 για τη διαχείριση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), σύμφωνα με τις οποίες ο συνδυασμός δυο βρογχοδιασταλτικών, πρέπει να αποτελεί τη βάση της θεραπείας για την πλειονότητα των συμπτωματικών ασθενών με ΧΑΠ

Δεδομένα από την μελέτη παρακολούθησης καθημερινής κλινικής πρακτικής CRYSTAL, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Χειμερινό Συνέδριο της Βρετανικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για το 2016, στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Novartis  ανακοίνωσε τα θετικά αποτελέσματα από την πρώτη μεγάλης κλίμακας μελέτη που διερεύνησε την επίδραση της αλλαγής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών με στεροειδή και μακράς δράσης βρογχοδιασταλτικών, σε διπλή βρογχοδιασταλτική θεραπεία  με ινδακατερόλη/γλυκοπυρρόνιο 110/50 μg  σε συμπτωματικούς ασθενείς με μέτρια ΧΑΠ, χωρίς συχνές παροξύνσεις.

Στη μελέτη CRYSTAL, ασθενείς με μέτρια ΧΑΠ που έλαβαν θεραπεία με το συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου αντικαθιστώντας την πρότερη θεραπεία τους (συνδυασμός LABA+ICS* ή μονοθεραπεία με LABA ή μονοθεραπεία με LAMA), παρουσίασαν  σημαντική βελτίωση στην πνευμονική λειτουργία (κατώτατος FEV1) και τη δύσπνοιαǂ  την εβδομάδα 12 (p<0,0001). Αξιοσημείωτο είναι ότι, η μελέτη CRYSTAL είναι η πρώτη μελέτη παρακολούθησης καθημερινής κλινικής πρακτικής που μελετά τον συνδυασμό LABA/LAMA, και μιμείται την κλινική πράξη, αφού η αλλαγή στη θεραπεία πραγματοποιήθηκε χωρίς πρότερη περίοδο έκπλυσης1.

«Τα σημερινά αποτελέσματα, είναι σημαντικά καθώς για πρώτη φορά αποδεικνύεται το θετικό αποτέλεσμα της αλλαγής θεραπείας στο  συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου από άλλες θεραπείες για τη ΧΑΠ, όπως οι θεραπείες συνδυασμών που περιέχουν εισπνεόμενα στεροειδή», δήλωσε ο Vasant Narasimhan, Global Head Drug Development και Chief Medical Officer της Novartis.

 

Ο συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου ήταν καλά ανεκτός στη μελέτη CRYSTAL.

#########