Με αφορμή τα πρόσφατα  δημοσιεύματα, σχετικά με την επικείμενη διαπραγμάτευση των καινούργιων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C, θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», ο μοναδικός επίσημος φορέας ασθενών στην Ελλάδα, ουδέποτε κλήθηκε να συμμετέχει επίσημα στην διαδικασία, παρά μόνο πριν από 8 μήνες σε μια αρχική, συμβουλευτικού χαρακτήρα, συνάντηση με την επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε (αλλά και να τονίσουμε), πώς από τις αρχές του 2014 μέχρι και σήμερα, η διαπραγμάτευση των καινούργιων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C αποτελεί πάγιο αίτημα του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας».

Ως εκ τούτου, επιτυχημένο και παράλληλα αποδεκτό θα θεωρείται το αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης που θα προβλέπει την εν γενεί αύξηση του όγκου υπό θεραπεία ασθενών, με βάση τις πρόσφατες μελέτες, σε 5000/ανά έτος, για τα 3 επόμενα χρόνια και με στόχο να βρεθεί η χώρα σε τροχιά εκρίζωσης της νόσου μέχρι το 2030, όπως προβλέπουν οι επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Πρόσβαση στη θεραπεία κατά προτεραιότητα και για τον πρώτο χρόνο της συμφωνίας πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε σε όλους τους ασθενείς, χωρίς περιορισμούς, που βρίσκονται σε ηπιότερα στάδια ίνωσης, όπου θα εξαλείφεται ο κίνδυνος εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκίνου.

Επίσης, με βάση τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Επιστημονικής Εταιρίας Μελέτης του Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) πρόσβαση κατά προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι ασθενείς που εκτός από ηπατίτιδα C πάσχουν και από κάποιο συνοδό νόσημα όπως HIV, αιμορροφιλία, μεσογειακή αναιμία, σε αυτούς που έχουν νεφρική ανεπάρκεια καθώς και σε όλους όσους παρουσιάζουν αντένδειξη στα παλιότερα θεραπευτικά σχήματα.

Για να επιτύχουμε μείωση των 3.500 καινούργιων λοιμώξεων/έτος και παράλληλα μείωση του επιπολασμού της ηπατίτιδα C, πρέπει να δοθεί επίσης προτεραιότητα στις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες που κατά κύριο λόγο πλήττονται από τη νόσο. Πρόσβαση χωρίς περιορισμούς πρέπει να αποκτήσουν όλοι όσοι αναφέρουν ιστορικό χρήσης ουσιών καθώς και οι έγκλειστοι στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Τέλος, ανεξάρτητα από το στάδιο ηπατικής ίνωσης, πρόσβαση στις καινούργιες θεραπείες, χωρίς περιορισμούς, πρέπει να έχουν όλες οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία.

Θα θέλαμε να στείλουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, πώς το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αφορά τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων που δυστυχώς μέχρι και σήμερα έχουν παρηγορητικού χαρακτήρα πρόσβαση στις καινούργιες θεραπείες. Αποτέλεσμα που δε θα συμφωνεί με τα παραπάνω  θα αποτελεί συνέχιση μιας αποτυχημένης πολιτικής πρόσβασης την οποία βιώνουμε εδώ και ένα χρόνο και εννοείται δε θα γίνει αποδεκτό.

#########