“Η θετική εικόνα του εαυτού μας παραπέμπει σε βαθύτερες νοητικές και συναισθηματικές διαδικασίες διαμόρφωσης και αντίληψης του Εγώ.”

Η παράταση της νεότητας είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τον άνθρωπο από καταβολής  κόσμου. Με τον όρο γήρανση αναφερόμαστε στις προοδευτικές και αμετάκλητες αλλαγές που συμβαίνουν στη δομή και λειτουργικότητα ενός οργανισμού με την πάροδο του χρόνου.  “Ενοχλητικοί επισκέπτες” όπως ρυτιδιασμένη επιδερμίδα, γκρίζα μαλλιά και χαλάρωση του σώματος προκαλούν συχνά συναισθήματα άγχους, ανησυχίας, ανασφάλειας, φόβου, δυσαρέσκειας, απογοήτευσης. Η  διατήρηση της νεανικότητάς ωθεί τον άνθρωπο σε εναλλακτικούς τρόπους βελτίωσης της εξωτερικής εμφάνισης ώστε να διατηρήσει τη σωματική και ψυχική ευεξία. Η ευεξία αναφέρεται στον τρόπο ο τρόπος με τον οποίο το άτομο αξιολογεί τη ζωή του και περιλαμβάνει τις συναισθηματικές αντιδράσεις του ατόμου, το βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή αλλά και την αξιολόγηση σε  επιμέρους τομείς της, όπως η οικογένεια, η εργασία, κ.ά. Η ψυχική ευεξία μπορεί να αποτελεί και προστατευτικό παράγοντα στην υγεία, περιορίζοντας τον κίνδυνο χρόνιας σωματικής νόσου και προωθώντας την μακροβιότητα.

Η αισθητική χειρουργική είναι στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη ψυχολογία! Διάφορες μελέτες (Castle, 2002; Margraf et al. 2013; Sobanko et al., 2008) υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι που είχαν πραγματοποιήσει κάποια παρέμβαση αισθητικού τύπου ένιωθαν μεγαλύτερη ευχαρίστηση, είχαν μειωμένα επίπεδα άγχους και περισσότερη άνεση στις κοινωνικές συναναστροφές. Επιπλέον, παρουσίασαν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και παρουσίασαν βελτίωση στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην σεξουαλικότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αυτοαξία και η αυτοεκτίμηση δεν είναι κάτι που αποκτάται μέσα από τις αισθητικές επεμβάσεις. Η θετική εικόνα του εαυτού μας παραπέμπει σε βαθύτερες νοητικές και συναισθηματικές διαδικασίες διαμόρφωσης και αντίληψης του Εγώ. H χαμηλή αυτοεκτίμηση και η έντονα διαστρεβλωμένη εικόνα του εαυτού εκφράζουν μια κλονισμένη επαφή με την πραγματικότητα και πρέπει να αντιμετωπιστούν ψυχοθεραπευτικά.

Παρασκευή Β. Νικηφόρου

Kλινικός-Σχολικός Ψυχολόγος

ΜΑ Bιοηθικής, MSc Κλινικής Ψυχολογίας

PhD(c) Σχολικής Ψυχολογίας