Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) στηρίζει τον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και συμμετέχει εθελοντικά στην στήριξη των αναγκών της διοργάνωσης, με επιστημονικό δυναμικό και με συντονιστή το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (Ε.Τ.Α.Φ), το οποίο ειδικεύεται στην παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών σε αθλητές .

Το Ε.Τ.Α.Φ αποτελεί ένα από τα οχτώ επιστημονικά τμήματα του ΠΣΦ  και έχει σαν σκοπό την παροχή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης στα μέλη του ΠΣΦ.

Είναι γεγονός ότι η συνεχής επιστημονική ενημέρωση, η διαρκής επιμόρφωση και  κατάρτιση είναι οι κορυφαίοι παράγοντες για την ποιοτική και ασφαλή εφαρμογή των τεχνικών και μεθόδων στον αθλητή, ενώ αποτελούν επίσης το ζητούμενο για την ανάπτυξη της οποιασδήποτε Επιστήμης .

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καλεί τα μέλη του να στελεχώσουν την εθελοντική ομάδα http://psf.org.gr/marathon.php  και να συμμετέχουν στην μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού και την προβολή της χώρας .

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ αποφάσισε να προάγει την Επιστήμη, μέσα από τέτοιου είδους δράσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, προβάλουν το έργο και το επάγγελμα.

Είναι περιττό, μάλιστα, να επισημάνουμε ότι ο ΠΣΦ έχει χρέος να προασπίζει την ορθή τήρηση των κανόνων για την άσκηση του επαγγέλματος, αλλά και την προστασία της Δημόσιας Υγείας .