Η ανακοίνωση του ΙΣΑ έχει ως εξής:

“Σε συνέχεια της από 21.11.2013 ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ περί Παράτασης συμβάσεων μισθώσεως έργου ιατρών ΕΟΠΥΥ, ο ΙΣΑ ενημερώνει τους γιατρούς – μέλη του, που είχαν συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με τον ΕΟΠΥΥ και οι οποίες έληξαν το έτος 2012 και αυτές που έληξαν εντός του έτους 2013, και για τους οποίους ο ΙΣΑ έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα διαβήματα στο Υπουργείο για την προάσπιση των συμφερόντων τους και την επαναπρόσληψή τους, ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση με χρονική διάρκεια 40 ημερών, είναι καθαρά προσχηματική και ενέχει χαρακτήρα εμπαιγμού και απεργοσπαστικού μηχανισμού στις κινητοποιήσεις των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, όπως άλλωστε διαφαίνεται τόσο από την ημερομηνία έκδοσής της, όσο και από το περιεχόμενό της.

Καλούμε λοιπόν τους ανωτέρω γιατρούς – μέλη μας να προβούν σε ανανέωση της σχετικής σύμβασης μετά την λήξη της απεργιακής κινητοποίησης των συναδέλφων τους μόνιμων και με σύμβαση αορίστου χρόνου στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα τους.

Ο ΙΣΑ εναντιώνεται στην εξαθλίωση γιατρών και πολιτών!”

#########