Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ) γνωστοποιεί τη συμμετοχή του Δημήτρη Μωραΐτη, Προέδρου του ΕΦΕΧ και Γενικού Διευθυντή της ΒΙΑΝ Α.Ε. του Ομίλου Γιαννακόπουλου, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρειών και Συνδέσμων Αυτοφροντίδας (Association of the European Self-Care Industry – AESGP).

Ο κ. Μωραΐτης αναλαμβάνει στη θέση του εκπλιπόντος Γιώργου Δόκιου, ο οποίος υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της AESGP για 17 χρόνια και το έργο του αναγνωρίστηκε από τη Πρόεδρο της AESGP, Brigit Schuhbauer, πριν την έναρξη της συνάντησης που έλαβε χώρα την Πέμπτη 9 Ιουνίου στη Μαδρίτη και κατά την οποία συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η επικείμενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και ο ρόλος της Βιομηχανίας της Αυτοφροντίδας στη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος.

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Μωραΐτης θα παρέχει την εκτεταμένη γνώση και εμπειρία του σε θέματα προαγωγής της Αυτοφροντίδας, προκειμένου να επιτευχθούν βασικοί στόχοι της AESGP, όπως η θέσπιση ρυθμιστικών και νομοθετικών πλαισίων κατάλληλων για τις ανάγκες των προϊόντων Αυτοφροντίδας, καθώς και η ανάδειξη της αξίας τους για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία.

Επισημαίνεται πως η AESGP είναι το συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων, Συμπληρωμάτων Διατροφής και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Αυτοφροντίδας, με αποστολή να υποστηρίζει την καθολική πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα Αυτοφροντίδας και να τους ενδυναμώνει ώστε να φροντίζουν καλύτερα την υγεία των ίδιων και των οικογενειών τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, συνεργάζεται στενά με ένα ευρύ δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών και Φορέων χάραξης Πολιτικής Υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα (EFPIA), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ESFA). Διαχρονικός στόχος της Ένωσης είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει στον κλάδο να εδραιωθεί ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγείας.

#########