Το 1ο Βραβείο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας για την επίδοσή του στην 30η Σειρά Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας κατά το έτος 2015, έλαβε ο Αθανάσιος Μπακάλης. Το βραβείο του απενεμήθη από τον Δρα Γεώργιο Ν. Ζωγράφο, Διευθυντή της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, κατά την τελετή ενάρξεως του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 2016, η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν». Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η 3η συνεχής χρονιά που βραβεύεται από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, ενώ διανύει το τελευταίο εξάμηνο της ειδικότητάς του στη Γενική Χειρουργική, στην Α’ Χειρουργική Κλινική και Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Οργάνων του Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός».

#########