Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι εργαζόμενοι και όσοι ασχολούνται με το φάρμακο για να αποκομίσουν υψηλές γνώσεις στον τομέα, με την υπογραφή του Α.Π.Θ και του Δημήτρη Κούβελα.

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία» είναι να εξοικειωθούν οι επαγγελματίες της Υγείας και οι εργαζόμενοι στο χώρο του φαρμάκου με την πρακτική εφαρμογή της Κλινικής Φαρμακολογίας, με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην ορθολογική συνταγογράφηση και την επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας, την εξοικείωση με τις διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης & έγκρισης νέων φαρμάκων καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων αναφορικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία.

Λειτουργούν δύο κατευθύνσεις («Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική» και «Βιομηχανική Φαρμακολογία») που απονέμουν η καθεμία το δικό της Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Τα δίδακτρα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ  είναι 1.500€ ανά εξάμηνο.

 

Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. δέχεται ως ακροατές/τριες άτομα με ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι 3 επιμέρους μαθήματα χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. Οι ακροατές/τριες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από tις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Το κόστος ακρόασης ανέρχεται σε 400 ευρώ/μάθημα ή 1.000€ για 3 μαθήματα ανά έτος

 

Το Π.Μ.Σ. διοργανώνεται από το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. και σε αυτό διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ. και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ειδικοί επιστήμονες και επιστημονικοί συνεργάτες του εργαστηρίου.

#########