• Νέα δεδομένα από τη μελέτη Φάσης ΙΙΙ, VOYAGER PAD, τονίζουν το όφελος της μακροχρόνιας θεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς υψηλού κινδύνου
  • Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν το ρόλο της αναστολής της διπλής οδού, στοχεύοντας τόσο τη δημιουργίας θρομβίνης όσο και τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων

Νέα δεδομένα από τη μελέτη Φάσης ΙΙΙ, VOYAGER PAD, δείχνουν ότι η ριβαροξαμπάνη (2,5 mg δύο φορές ημερησίως) σε συνδυασμό με ασπιρίνη (100 mg μία φορά την ημέρα) μείωσε σταθερά τα σοβαρά αγγειακά επεισόδια σε ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ) μετά από επαναγγείωση του κάτω άκρου σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία ασπιρίνης, ανεξάρτητα από το αν ήταν το πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή επακόλουθο συμβάν. Τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης VOYAGER PAD έδειξαν ότι ο συνδυασμός ριβαροξαμπάνης με ασπιρίνη μείωσε τα πρώτα συμβάντα κατά 15% στους ασθενείς με ΠΑΝ μετά από επαναγγείωση του κάτω άκρου. Αυτή η ανάλυση έδειξε ένα πολύ υψηλό φορτίο επακόλουθων συμβάντων και μια σταθερή μείωση 14% τόσο στα πρωτογενή καταληκτικά σημεία όσο και στα συνολικά αγγειακά συμβάντα σε διάμεση περίοδο 2,5 ετών. Αυτά τα δεδομένα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της 70ης ετήσιας επιστημονικής συνόδου του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC.21) και δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα στο περιοδικό του American College of Cardiology.

Η ΠΑΝ είναι μια χρόνια παθολογική κατάσταση του κυκλοφορικού, που προκαλεί συστολή των αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας έτσι τη ροή του αίματος στα άκρα, συνήθως στα πόδια. Ενώ συνήθως ξεκινά ως ασυμπτωματική, τα συμπτώματα της ΠΑΝ μπορεί να εξελιχθούν σε σημείο που να απαιτείται επαναγγείωση για να αποφευχθεί ο ακρωτηριασμός.

Ακόμη και χρόνια μετά την επαναγγείωση, οι ασθενείς με ΠΑΝ συνεχίζουν να έχουν σημαντικά υψηλό κίνδυνο για μελλοντικά θρομβωτικά επεισόδια λόγω της υπερβολικής παραγωγής θρομβίνης και της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων», δήλωσε ο Δρ Θανάσης Κώτσανης, Ιατρικός Διευθυντής της Bayer Ελλάς και επικεφαλής των Ιατρικών Υπηρεσιών για το Cluster Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας. «Η συγκεκριμένη ανάλυση της μελέτης VOYAGER PAD εξέτασε τα δεδομένα πέραν του πρώτου συμβάντος  και διαπίστωσε την περαιτέρω μείωση των θρομβωτικών συμβάντων με τη χορήγηση συνδυασμού ριβαροξαμπάνης και ασπιρίνης, τονίζοντας τη σημασία της μακροχρόνιας πρόληψης σε αυτούς τους ασθενείς υψηλού κινδύνου».

Εκτός από την αξιολόγηση του χρόνου εμφάνισης του πρώτου συμβάντος, η συγκεκριμένη ανάλυση  της μελέτης VOYAGER PAD αξιολόγησε επίσης θρομβωτικά συμβάντα που συνέβησαν μετά το πρώτο συμβάν. Συγκεκριμένα, έδειξε ότι ο συνδυασμός ριβαροξαμπάνης με ασπιρίνη μείωσε σημαντικά τα συνολικά συμβάντα που περιλαμβάνονταν στο πρωτογενές τελικό σημείο, αποτελέσματα τα οποία ήταν στατιστικά σημαντικά.

Ο συνδυασμός ριβαροξαμπάνης και ασπιρίνης μείωσε επίσης σημαντικά τα συνολικά αγγειακά συμβάντα (όλα τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία συν τις επακόλουθες περιφερικές επαναγγειώσεις τόσο του συσχετιζόμενου με το πρώτο συμβάν άκρου όσο και του αντίπλευρου κάτω άκρου καθώς και των φλεβικών θρομβοεμβολικών συμβάντων) σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη.

#########