Στη διάρκεια της Μελέτης Φάσης III COMPASS, η ριβαροξαμπάνη κατάφερε να αποδείξει σε σύντομο χρονικό διάστημα, πριν δηλαδή την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της μελέτης, υπεροχή στην αποτελεσματικότητα (πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης) για την πρόληψη σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιακών συμβάντων (ΣΑΚΣ) -συμπεριλαμβανομένου του καρδιαγγειακού θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικού επεισοδίου – σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΝ) ή περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ).

Η μελέτη COMPASS, η μεγαλύτερη κλινική μελέτη της ριβαροξαμπάνης μέχρι σήμερα, πραγματοποιείται σε «παρθένο έδαφος» για τα νεότερα αντιπηκτικά. Αποτελεί την πρώτη μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα ενός νεότερου αντιπηκτικού σε ασθενείς με στεφανιαία ή περιφερική αρτηριακή νόσο, οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θανατηφόρων ή σοβαρών εμφραγμάτων του μυοκαρδίου και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Μετά από τα επιτυχημένα αποτελέσματα και την επιβεβαίωση του προφίλ ασφάλειας και της ανωτερότητας της ριβαροξαμπάνης, η ανεξάρτητη Επιτροπή Παρακολούθησης Δεδομένων συνέστησε τη διακοπή της μελέτης νωρίτερα, ενώ αποφασίστηκε η συνέχιση της μελέτης σε ανοικτή φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιείται παρατήρηση των συμπτωμάτων των ασθενών μέχρι την τυπική ολοκλήρωση της μελέτης.

Η πλήρης ανάλυση των δεδομένων από αυτή τη μελέτη αναμένεται να παρουσιαστεί σε κάποιο από τα προσεχή ιατρικά συνέδρια εντός του 2017.

 

 

#########