Αρχική Ειδήσεις - Νέα Νέα ενισχυμένη θεραπεία για τους αιματολογικούς καρκίνους

Νέα ενισχυμένη θεραπεία για τους αιματολογικούς καρκίνους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  • Στην επικαιροποιημένη ανάλυση μιας εν εξελίξει μελέτης παρουσίασε ποσοστό ύφεσης 82% εντός 3 μηνών σε παιδιατρικούς ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (r/r ALL). Η επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου ήταν 62% στους 24 μήνες, ενώ η διάμεση διάρκεια της ύφεσης δεν έχει επιτευχθεί ακόμα.

 

  • Η παρακολούθηση μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας σχετικά με την μελέτη JULIET σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα λέμφωμα (r/r DLBCL) ανέφερε 64% πιθανότητα απουσίας υποτροπής και 43% πιθανότητα συνολικής επιβίωσης στους 18 μήνες, ενώ η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης δεν έχει επιτευχθεί ακόμα.

 

  • Τα προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκαν και στις δυο αναλύσεις μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας παρέμειναν σταθερά σε σχέση με αποτελέσματα που είχαν αναφερθεί παλιότερα και χωρίς την ανάδειξη νέων σημείων για την ασφάλεια

 

  • Οι παρουσιάσεις στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (ASH) δείχνουν την αφοσίωση της Novartis στην κατανόηση της μακροπρόθεσμης πιθανότητας του φαρμάκου, να μεταμορφώσει την θεραπεία της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας και του διάχυτου από μεγάλα Β-κύτταρα λεμφώματος