Νέα φάρμακα βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα αφού μπορούν πλέον να απαλλαγούν από την ανάγκη των τακτικών μεταγγίσεων,
Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα αποτελούν μια ομάδα αιματολογικών νοσημάτων, που εμφανίζονται περισσότερο σε ηλικιωμένα άτομα και που χαρακτηρίζονται από αναιμία, λοιμώξεις και αιμορραγίες. Ένα σημαντικό ποσοστό από τους ασθενείς καταλήγει σε οξεία λευχαιμία.
Είναι εξαιρετικά σοβαρά νοσήματα, για τα οποία μέχρι σήμερα οι θεραπευτικές παρεμβάσεις ήταν ελάχιστες και περιορίζονταν στη λεγόμενη «υποστηρικτική αγωγή», δηλαδή μεταγγίσεις ερυθρών και αιμοπεταλίων και χορήγηση αντιβιοτικών για τις λοιμώξεις.

Αυτή η κατάσταση άλλαξε τα τελευταία χρόνια, καθώς νέα αποτελεσματικά φάρμακα έχουν προστεθεί στη θεραπευτική φαρέτρα του ιατρού.

Τέτοια φάρμακα είναι η λεναλιδομίδη, η αζασυτιδίνη, οι παράγοντες διέγερσης των αιμοπεταλίων και οι από το στόμα χηλικοί παράγοντες, που προστατεύουν από την άθροιση σιδήρου στον οργανισμό. Με τα φάρμακα αυτά έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, οι οποίοι μπορούν πλέον να απαλλαγούν από την ανάγκη των τακτικών μεταγγίσεων, ενώ παρατηρούνται και υφέσεις της νόσου για αρκετούς μήνες ή και χρόνια.

Τα συγκεκριμένα φάρμακα προέκυψαν όταν οι επιστήμονες κατανόησαν καλύτερα την παθογένεια της νόσου και μπόρεσαν έτσι να σχεδιάσουν ορθολογική θεραπεία.

Αυτές όλες τις εξελίξεις και την πρόοδο στην παθογένεια, τη διάγνωση και τη θεραπεία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων είχαν την ευκαιρία να ακούσουν όλοι οι επιστήμονες που συμμετείχαν στις εργασίες του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου για τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα, 6 έως τις 9 Μαΐου 2009 που οργάνωσε στην Πάτρα, το Αιματολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με ένα διεθνή οργανισμό, MDS Foundation.

Το Συνέδριο του οποίου Πρόεδρος ήταν ο Καθηγητής Αιματολογίας – Παθολογίας κος Νικ. Ζούμπος, είχε εξαιρετική επιτυχία, αφού το παρακολούθησαν περισσότεροι από 1000 Σύνεδροι, από τους οποίους οι 850 ήταν ξένοι.

Υπενθυμίζεται ότι το Αιματολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας με Δ/ντη τον καθ. κο Ζούμπο, αποτελεί ένα από τα «Κέντρα Αριστείας» (Centers of Excellence) σε ότι αφορά τη διάγνωση, την έρευνα και τη θεραπεία των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων.

#########