Μισή σύνταξη την ημέρα πληρώνουν οι ασθενείς με ΧΑΠ για να μπορέσουν να έχουν πλήρη προστασία στην δυσκολη ασθένειά τους. Αυτό τονίστηκε από τον καθηγητή πνευμονολογίας κ. Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη με αφορμή νέα μελέτη για την ΧΑΠ και την έγκριση νέου σκευάσματος.  Ωστόσο, ακόμα και το 8,5% του ελληνικού πληθυσμού είναι υποδιαγνωσμένοι και ο ΕΟΠΠΥ χρωστάσει από το 2014 1,75% όπως ανέφερε ο καθηγητής κ. Σουλιώτης την θεραπεία στους ασθενείς. Η θεραπεία κοστίζει περίπου 1000 ευρώ το χρόνο. Ένας στους τρείς ασθενείς παθαίνει παροξύνσεις στην ασθένειά του.

Η Μελέτη FLAME έδειξε σταθερή ανωτερότητα του συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου έναντι του συνδυασμού σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης σε όλες τις εκβάσεις σχετικά με τις παροξύνσεις, την πνευμονική λειτουργία και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με ΧΑΠ.

Ο συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου επίσης μείωσε σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης παροξύνσεων και παρέτεινε το χρόνο μέχρι την πρώτη μέτρια ή σοβαρή παρόξυνση, σε σύγκριση με τον συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης.

 

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) επηρεάζει περίπου 210 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και θεωρείται η τρίτη κύρια αιτία θανάτου. Είναι προοδευτική (συνήθως επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου), και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή . Η ΧΑΠ δυσχεραίνει την αναπνοή, και παρουσιάζει  συμπτώματα με (καταστροφική επίδραση στη λειτουργία των ασθενών (π.χ.  περιορισμός της δραστηριότητας, μειωμένη κινητικότητα) και την ποιότητα ζωής τους.

Οι παροξύνσεις είναι μια ξαφνική επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΧΑΠ που μπορεί να είναι “τρομακτική” για τους ασθενείς, προκαλεί δυσφορία, αγωνία και επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους. Οι παροξύνσεις της ΧΑΠ συνδέονται επίσης με σημαντική επιβάρυνση του συστήματος υγείας καθώς και με σημαντικό κόστος , κυρίως λόγω της συχνής ανάγκης για νοσηλεία. Κατά συνέπεια, η πρόληψη των παροξύνσεων είναι ένας σημαντικός στόχος στη διαχείριση της ΧΑΠ προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας των ασθενών και να περιοριστεί η χρήση των πόρων υγείας.

Η πρόληψη των παροξύνσεων είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της μακροχρόνιας φροντίδας για τη διαχείριση της ΧΑΠ. Οι παροξύνσεις έχουν αρνητική επίπτωση στην ποιότητα ζωής και στην εξέλιξη2 της νόσου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω μείωση της πνευμονικής λειτουργίας και, σε σοβαρές περιπτώσεις, την νοσοκομειακή νοσηλεία5 ακόμη και τον θάνατο.

«Η μείωση των παροξύνσεων είναι απολύτως κρίσιμη για τη βελτίωση των εκβάσεων της νόσου και την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΧΑΠ», δήλωσε ο Vasant Narasimhan, Παγκόσμιος Επικεφαλής Ανάπτυξης Φαρμάκων και Chief Medical Officer για τη Novartis. «Η μελέτη FLAME έχει δείξει σαφώς ότι ο σταθερός συνδυασμός  ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου  υπερέχει έναντι της τρέχουσας θεραπείας εκλογής για τη μείωση των παροξύνσεων της ΧΑΠ, σηματοδοτώντας μια στροφή από τις θεραπείες που περιέχουν στεροειδή για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών με ΧΑΠ».

 

 

#########