Το σχέδιο κανονισμού που θα καταστήσει αυστηρότερους τους ελέγχους και τις επίσημες επιθεωρήσεις σε όλο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας, εγκρίθηκε από το ΕΚ την Τετάρτη 15 Μαρτίου. Ο νέος κανονισμός θα βελτιώσει τη δυνατότητα ανίχνευσης της προέλευσης των τροφίμων, θα καταπολεμήσει τις πρακτικές εξαπάτησης και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ακεραιότητα της διατροφικής αλυσίδας.

Ο νέος κανονισμός θα θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικότερο σύστημα ελέγχου των κανόνων ασφαλείας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, των απαιτήσεων στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα, της παραγωγής βιολογικών προϊόντων και της εφαρμογής των κανόνων που αφορούν τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις.

«Μετά το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, οι καταναλωτές έθεσαν σοβαρά ερωτήματα για τη δυνατότητα ανίχνευσης της προέλευσης των τροφίμων και την ακεραιότητα της διατροφικής αλυσίδας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίστηκε να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και πέτυχε ένα νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει στις αρχές να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις διάφορες πρακτικές εξαπάτησης», δήλωσε η εισηγήτρια Karin Kadenbach (Σοσιαλιστές, Αυστρία).

Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των ευρωβουλευτών και του Συμβουλίου των υπουργών προβλέπει τα εξής:

  • ένα ευρύ πεδίο, που περιλαμβάνει το σύνολο της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων: έλεγχοι στα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τον φυτοϋγειονομικό τομέα, τα φυτοφάρμακα, την καλή διαβίωση των ζώων, τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις οργανικές καλλιέργειες
  • αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε όλους τους τομείς
  • καλύτερη αντιμετώπιση των πρακτικών εξαπάτησης και παραπλάνησης
  • ειδικούς όρους για τις εισαγωγές προϊόντων και ζώων από τρίτες χώρες
  • ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες

 

Σημείωση προς τους συντάκτες

 

Οι πρόσφατες περιπτώσεις εξαπάτησης στον τομέα των τροφίμων, όπως το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, κατέδειξαν την ανάγκη να ληφθεί δράση από τις αρμόδιες αρχές για την προστασία των καταναλωτών και των έντιμων επιχειρηματιών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από παραβιάσεις των κανόνων στα διάφορα στάδια της διατροφικής αλυσίδας.

 Οι νέοι κανόνες θα εφαρμόσουν μία προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, επιτρέποντας έτσι στις αρμόδιες αρχές να εστιάζουν τις προσπάθειές τους στα πιο σχετικά για αυτές ζητήματα (εξέταση όλων των κινδύνων και όχι μόνο των κινδύνων για την υγεία).

 Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο γενικό πλαίσιο, η πρόταση κανονισμού βάζει σε ένα και μοναδικό νομοθετικό κείμενο, τους επίσημους ελέγχους που αφορούν όλους τους τομείς της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων διατροφής (επί του παρόντος υπάρχουν περισσότερες από 16 ξεχωριστές οδηγίες και κανονισμοί που καλύπτουν τα ζητήματα αυτά). 

 Η πρόταση προβλέπει μία εις βάθος αναθεώρηση των υφιστάμενων διατάξεων, με στόχο την εξάλειψη κάθε ρυθμιστικής επικάλυψης, υιοθετώντας μια αναλογική και ευέλικτη προσέγγιση, προκειμένου να καταστεί ταχύτερη η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω π.χ. της εφαρμογής ταχύτερων διαδικασιών για τη διαπίστευση των επίσημων εργαστηρίων.

#########