Παγκοσμίως, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου και η πιο θανατηφόρος, προκαλώντας 1,3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.(2) Περίπου 85-90% όλων των καρκίνων του πνεύμονα είναι ΜΜΚΠ.(3) Ο ΜΜΚΠ σταδιοποιείται σε πέντε στάδια, ξεκινώντας από το 0 και αυξάνοντας σε βαρύτητα έως το στάδιο IV.(4) Ο ΜΜΚΠ μπορεί να εξαπλωθεί μέσω του λεμφικού συστήματος, διεισδύοντας στο θωρακικό επιθήλιο, στα πλευρά και στα νεύρα και τα αιμοφόρα αγγεία που οδηγούν στον βραχίονα.

Το ήπαρ, τα οστά και ο εγκέφαλος είναι πιθανοί στόχοι αν τα καρκινικά κύτταρα εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος.

 

Ο ΜΜΚΠ περιλαμβάνει μια ομάδα ιστολογικών τύπων που διαφοροποιούνται ανάλογα με την κυτταρική δομή. Στον μη πλακώδη ιστολογικό τύπο περιλαμβάνονται το αδενοκαρκίνωμα και το μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα, τα οποία αντιπροσωπεύουν περισσότερες από τις μισές διαγνώσεις του ΜΜΚΠ(4), καθώς και ιστολογικοί τύποι που περιγράφονται ως «άλλοι».

 

Δύο μελέτες αξιολόγησαν την ενέσιμη πεμετρεξίδη  σε πλήρη δόση στο συνδυασμό του με ακτινοβολία για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα

 

Τα αποτελέσματα δύο μελετών Φάσης ΙΙ που αξιολόγησαν την(ενέσιμη πεμετρεξίδη) σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία πλατίνης και ακτινοβολία σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) πρόκειται να παρουσιαστούν από την Lilly στο 46ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο στις 6 Ιουνίου 2010.

 

Η πρότυπη φροντίδα για πολλούς ασθενείς με ανεγχείρητο ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙΑ/Β είναι μία συνδυαστική ταυτόχρονη θεραπεία με χημειοθεραπεία και ακτινοβολία, αλλά η χημειοθεραπεία που επιλέγεται ποικίλλει ανάλογα με τον θεράποντα ογκολόγο. Προηγούμενα αποτελέσματα μελέτης για μία αγωγή βασισμένη στην(ενέσιμη πεμετρεξίδη)  σε αυτόν τον θεραπευτικό τομέα έδειξαν ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη.(1)

 

Η μελέτη Φάσης ΙΙ (ASCO, Περίληψη #7087) αξιολόγησε 39 ασθενείς με ανεγχείρητο ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙΑ/Β που έλαβαν πλήρεις δόσεις ενέσιμης πεμετρεξίδης σε συνδυασμό με σισπλατίνη και πλήρη δόση ταυτόχρονης ακτινοβολίας. Οι ασθενείς που έλαβαν την αγωγή με ενέσιμης πεμετρεξίδης πέτυχαν διάμεση συνολική επιβίωση 19,7 μηνών και διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου 11,8 μηνών. Ογδόντα τοις εκατό (80%) των ασθενών συνέχιζαν να ζουν ένα έτος μετά την αρχική θεραπεία και 47% ζούσαν για ένα έτος χωρίς εξέλιξη της νόσου. Αυτή η μελέτη (μίας ομάδας) συγκέντρωσε ασθενείς από πέντε ερευνητικά κέντρα στον Καναδά.

 

Δέκα ασθενείς παρουσίασαν αιματολογική τοξικότητα βαθμού 3/4, ιδίως ουδετεροπενία (χαμηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων). Παρατηρήθηκαν επίσης μη αιματολογικές τοξικότητες, συμπεριλαμβανομένων ναυτίας/έμετου βαθμού 3, οισοφαγίτιδας (φλεγμονή του οισοφάγου), μεταβολές του νατρίου και καλίου του ορού, κόπωση και πνευμονίτιδα (φλεγμονή του πνευμονικού ιστού) και υπόταση (χαμηλή αρτηριακή πίεση) βαθμού 4.

 

«Πρώιμα αποτελέσματα από αυτήν τη μελέτη Φάσης ΙΙ υποστήριξαν τη συνέχιση της αξιολόγησης και των δύο αυτών παραγόντων σε πλήρη δόση» δήλωσε ο Richard Gaynor, M.D., αντιπρόεδρος του τμήματος ανάπτυξης ογκολογικών προϊόντων και ιατρικών υποθέσεων της Lilly Oncology. «Επιπλέον, αυτά τα τελικά στοιχεία Φάσης ΙΙ υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη μελέτη Φάσης ΙΙΙ, την PROCLAIM, στην οποία αξιολογούμε τη θεραπεία με ενέσιμης πεμετρεξίδης +σισπλατίνη+ακτινοβολία ακολουθούμενη από ενέσιμης πεμετρεξίδης σε μονοθεραπεία, ως θεραπεία συντήρησης, στον τοπικά προχωρημένο ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙ με ιστολογία μη πλακώδους επιθηλίου.»

 

 

Μια άλλη μελέτη Φάσης ΙΙ (ASCO, Περίληψη #7082) αξιολόγησε ασθενείς με ανεγχείρητο ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙΑ/Β που έλαβαν θεραπευτική αγωγή με ενέσιμης πεμετρεξίδης σε συνδυασμό είτε με καρβοπλατίνη είτε με σισπλατίνη μαζί με ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία. Στους ασθενείς που έλαβαν ενέσιμης πεμετρεξίδης +καρβοπλατίνη+ακτινοβολία, 6,7% αυτών πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση, 40% μερική ανταπόκριση, 46,7% είχαν σταθεροποίηση της νόσου και 6,7% εμφάνισαν εξέλιξη της νόσου. Στους ασθενείς που έλαβαν ενέσιμης πεμετρεξίδης +σισπλατίνη+ακτινοβολία, 5% αυτών πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση, 55% μερική ανταπόκριση, 25% είχαν σταθεροποίηση της νόσου και 15% εμφάνισαν εξέλιξη της νόσου.

 

Οι τοξικότητες βαθμού 3/4 στην ομάδα της καρβοπλατίνης περιελάμβαναν ουδετεροπενία, θρομβοπενία (χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων), οισοφαγίτιδα, κόπωση, αναιμία (χαμηλός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων) και δυσφαγία (δυσκολία στην κατάποση). Οι τοξικότητες βαθμού 3 στην ομάδα της σισπλατίνης ήταν ουδετεροπενία, οισοφαγίτιδα, κόπωση και αναιμία, ενώ παρατηρήθηκε ένα περιστατικό οισοφαγίτιδας βαθμού 4.

 

 

 

 

Μελέτη PROCLAIM

 

Η περαιτέρω αξιολόγηση της ενέσιμης πεμετρεξίδης σε αυτό το θεραπευτικό πλαίσιο συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με τη μελέτη PROCLAIM (Φάσης ΙΙΙ). Η μελέτη επιχειρεί να αξιολογήσει την αγωγή με ενέσιμης πεμετρεξίδης +σισπλατίνη+ακτινοβολία ακολουθούμενη από ενέσιμη  πεμετρεξίδη σε μονοθεραπεία, ως θεραπεία συντήρησης, έναντι της αγωγής με ετοποσίδη+σισπλατίνη+ακτινοβολία ακολουθούμενη από χημειοθεραπεία επιλογής για παγίωση στον τοπικά προχωρημένο ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙ με ιστολογία μη πλακώδους επιθηλίου. Κύριος σκοπός της μελέτης είναι να καθοριστεί η ολική επιβίωση και οι δευτερεύοντες σκοποί περιλαμβάνουν την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, τις τοξικότητες και τα ποσοστά επιβίωσης στα 1, 2 και 3 έτη. Ο έλεγχος της ποιότητας της ακτινοβολίας είναι βασικό συστατικό της μελέτης.

 

 

 

(1) J Clin Oncol 26: 2008 (May 20 suppl; abstr 7550)

 

(2) World Health Organization, Gender in Lung Cancer and Smoking Research, Department of Gender, Women and Health, 2003, http://www.who.int/gender/documents/en/lungcancerlow.pdf.

(3) American Cancer Society, “What Is Non-Small Cell Lung Cancer?” October 20, 2009, American Cancer Society, http://www.cancer.org/docroot/CRI/content/CRI_2_4_1x_What_Is_Non-Small_Cell_Lung_Cancer.asp?rnav=cri.

(4) American Cancer Society, “How Is Non-Small Cell Lung Cancer Staged?” October 20, 2009, American Cancer Society, http://www.cancer.org/docroot/CRI/content/CRI_2_4_3x_How_Is_Non-Small_Cell_Lung_Cancer_Staged.asp?rnav=cri.

#########