Η ατοπική δερματίτιδα φαίνεται βρήκε το δάσκαλό της στο πρόσωπο μιας νέας ουσίας που πήρε έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Το σκεύασμα αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών  με σοβαρή ατοπική δερματίτιδα που είναι κατάλληλα υποψήφια για συστηματική θεραπεία.

Το dupilumab είναι ο πρώτος και μοναδικός βιολογικός παράγοντας που έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της μη ελεγχόμενης μέτριας έως σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας για ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω στην ΕΕ και ηλικίας 6 ετών και άνω στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, το dupilumab έχει εγκριθεί στην ΕΕ για συγκεκριμένους ασθενείς με σοβαρό άσθμα και σοβαρή χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες, δύο ακόμα παθήσεις που χαρακτηρίζονται από φλεγμονή τύπου 2.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει την τελική της απόφαση σχετικά με την αίτηση για το dupilumab τους επόμενους μήνες. Η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP)  υποστηρίζεται από δεδομένα που περιλαμβάνουν αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης Φάσης 3 για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του dupilumab σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή σε παιδιά ηλικίας  6 έως 11 ετών με σοβαρή ατοπική δερματίτιδα, η οποία δεν ελέγχεται με συνταγογραφούμενες τοπικές θεραπείες.

Στη μελέτη, παιδιά που έλαβαν θεραπεία με dupilumab και τοπικά κορτικοστεροειδή εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στις παραμέτρους που αφορούν στην συνολική σοβαρότητα της νόσου (Δείκτης Έκτασης και σοβαρότητας του Εκζέματος/Eczema Area and Severity Index), την κάθαρση του δέρματος, τον κνησμό και την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, σε σύγκριση με τοπικά κορτικοστεροειδή μόνο. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με το dupilumab ήταν επιπεφυκίτιδα, ρινοφαρυγγίτιδα και αντιδράσεις της θέσης ένεσης. Αυτά τα δεδομένα είναι συνεπή με το τεκμηριωμένο προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του dupilumab που έχει παρατηρηθεί σε κλινικές μελέτες ενηλίκων και εφήβων με ατοπική δερματίτιδα. Η χρήση του dupilumab σε παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών είναι υπό έρευνα και η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά της δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως στην ΕΕ.

Η ατοπική δερματίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος του δέρματος που ενδέχεται να καταστεί εξουθενωτική για τους ασθενείς. Η τρέχουσα καθιερωμένη θεραπεία για παιδιά με σοβαρή ατοπική δερματίτιδα στην Ευρώπη περιορίζεται στα τοπικά κορτικοστεροειδή αφήνοντας τα άτομα με μη ελεγχόμενη νόσο να αντιμετωπίσουν έντονο, αδιάκοπο κνησμό και δερματικές βλάβες που καλύπτουν μεγάλο τμήμα του σώματος οδηγώντας σε σκάσιμο, ερυθρότητα ή μελάγχρωση του δέρματος, δημιουργία εφελκίδων και εξιδρώματος. Επιπλέον, η μη ελεγχόμενη σοβαρή ατοπική δερματίτιδα μπορεί να έχει σημαντικό συναισθηματικό και ψυχοκοινωνικό αντίκτυπο που προκαλεί διαταραχές του ύπνου, συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης και αισθήματα απομόνωσης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Το dupilumab είναι  ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό  αντίσωμα  που αναστέλλει τη  σηματοδότηση των πρωτεϊνών ιντερλευκίνη-4 (IL-4) και ιντερλευκίνη-13 (IL-13), Δεδομένα από κλινικές μελέτες του dupilumab έχουν δείξει ότι η ιντερλευκίνη-4 και η ιντερλευκίνη-13 είναι βασικοί παράγοντες της φλεγμονής τύπου 2, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ατοπική δερματίτιδα, στο άσθμα και στη χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες. Επί του παρόντος, το dupilumab έχει λάβει έγκριση σε πάνω από 60 χώρες και περισσότεροι από 170.000 ασθενείς έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν θεραπεία παγκοσμίως.