Αρχική Ι.Σ.Α Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InteropEHRate

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 5η συνάντηση ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InteropEHRate

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 5η τριμηνιαία συνάντηση της ολομέλειας των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος στις 14-16/1/2020. Εκ μέρους του προέδρου του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλη, ο αντιπρόεδρος κ. Φ. Πατσουράκος καλωσόρισε τους εταίρους που ταξίδεψαν από την Ιταλία, το Βέλγιο, την Αυστρία, την Γερμανία και την Ρουμανία για να συμμετάσχουν στην εσωτερική συνάντηση του έργου, ενόψει της πρώτης του αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13/2/2020.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΣΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα, διάρκειας 3,5 ετών, ως ένας από τους 16 ευρωπαϊκούς εταίρους που στόχο έχει την δημιουργία υποδομών και εφαρμογών για μια έξυπνη ηλεκτρονική κάρτα υγείας ασθενών, με προσβασιμότητα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Στο άμεσο μέλλον ο ΙΣΑ θα παρουσιάσει σε ιατρούς, ενώσεις ασθενών και άλλους φορείς τα πρωτότυπα των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί, όπως και το φυλλάδιο του έργου μεταφρασμένο στα Ελληνικά και θα συνεισφέρει με προτάσεις για την βελτίωση και προσαρμογή τους.