Αρχική Γαστρεντερολόγος Γ.Π.Καραμανώληs Γαστρεντερολόγο Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας , Β΄ Προπαιδευτική Παθολογικής Κλινικής «ΑΤΤΙΚΟΝ» Π.Γ.Ν

Γ.Π.Καραμανώληs Γαστρεντερολόγο Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας , Β΄ Προπαιδευτική Παθολογικής Κλινικής «ΑΤΤΙΚΟΝ» Π.Γ.Ν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Γ.Π.Καραμανώλης
Γαστρεντερολόγος

Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα,
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
«ΑΤΤΙΚΟΝ» Π.Γ.Ν

Γ.Π.Καραμανώληs Γαστρεντερολόγο Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας , Β΄ Προπαιδευτική Παθολογικής Κλινικής «ΑΤΤΙΚΟΝ» Π.Γ.Ν
3.8 11