Γ.Π.Καραμανώλης
Γαστρεντερολόγος

Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα,
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
«ΑΤΤΙΚΟΝ» Π.Γ.Ν

#########