Ρευματικές παθήσεις είναι οι μη τραυματικές παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, δηλ. των αρθρώσεων, των τενόντων, των μυών, των οστών και της σπονδυλικής στήλης, ενώ μετρούν πολλές διαφορετικές μορφές, περίπου 200. Αρκετές παθήσεις, όπως π.χ. οι αυτοάνοσες, προσβάλλουν και άλλα όργανα, όπως η καρδιά, οι νεφροί, τα μάτια, οι πνεύμονες, τα αγγεία, τα νεύρα κ.ά. Κύριο σύμπτωμά τους είναι ο πόνος στο μυοσκελετικό σύστημα, που ανάλογα με την πάθηση μπορεί να αφορά αρθρώσεις, τένοντες, ορογόνους θυλάκους, μυς, οστά,  τη μέση ή τον αυχένα.


Σύμφωνα με τα ευρήματα της πανελλήνιας επιδημιολογικής έρευνας του Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογικών Ερευνών, οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν ένα μέγιστο κοινωνικό πρόβλημα  στη χώρα μας διότι:

 

Είναι πολύ συχνές, αφού 27% των ενηλίκων πάσχει από κάποια ρευματική πάθηση
Σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες παθήσεων στο επίπεδο του γενικού πληθυσμό ενηλίκων, οι ρευματικές παθήσεις είναι το πιο συχνό αίτιο 4 δεικτών νοσηρότητας και ευθύνονται για το:
·    39% των χρόνιων προβλημάτων υγείας
·    47% της μακροχρόνιας λειτουργικής ανικανότητας
·    26% του βραχυχρόνιου περιορισμού των δραστηριοτήτων, όπως απουσίες από την εργασία κλπ.
·    20% όλων των ιατρικών επισκέψεων

Σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες παθήσεων στο επίπεδο του γενικού πληθυσμό ενηλίκων, οι ρευματικές παθήσεις είναι το δεύτερο αίτιο 2 δεικτών νοσηρότητας και ευθύνονται για το:

24% της χρήσης φαρμάκων με συνταγή
18% της χρήσης φαρμάκων χωρίς συνταγή
4.   Σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων:
οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας στον εργαζόμενο πληθυσμό (άτομα 19-65  ετών), αφού είναι το πιο συχνό αίτιο των 5 από τους παραπάνω 6 δείκτες νοσηρότητας.

Σήμερα, χάρις στις προόδους της Ρευματολογίας και της Βιοτεχνολογίας υπάρχουν μεγάλες θεραπευτικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων και είναι δυνατόν να επιτευχθούν:

1.   Αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση, αλλά και ύφεση των σοβαρότερων από τις παθήσεις αυτές, όπως είναι  οι φλεγμονώδεις, δηλ. η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα, η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, οι αγγειίτιδες κ.ά.
2.   Δραστική μείωση των δυσμενών επιπτώσεών τους  
3.   Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων είναι:

Η έγκαιρη διάγνωση
Πρώιμη και ορθή  θεραπευτική παρέμβαση
Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αυτών απαιτείται:  Ενημέρωση του Κοινού

Πηγή: Andrianakos et al. Rheumatology 2005; 44:932-938


Λίγα λόγια για το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών (ΕΛΙΡΕ)   www.elire.gr

Το ΕΛΙΡΕ είναι μη κυβερνητική οργάνωση που συστάθηκε από  γιατρούς ρευματολόγους το 1993 και υπάγεται στην εποπτεία των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στόχος του Ιδρύματος είναι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα, η υποστήριξη ερευνητικών εργασιών, η απονομή βραβείων και παροχή χρηματικής βοήθειας σε νέους επιστήμονες για μετεκπαίδευση στον τομέα της ρευματολογίας, η εκπόνηση και πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, η οργάνωση πανελληνίων ή διεθνών επιστημονικών εκδηλώσεων για τις ρευματικές παθήσεις, η ανάπτυξη συνεργασιών με επιστήμονες ή οργανώσεις διαφόρων χωρών και η διαφώτιση του κοινού και των αρχών επί του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων και της αντιμετώπισής του.

#########