Η δωρεά φαρμάκων είναι μια πρακτική με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, με τα κοινωνικά φαρμακεία να κατέχουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Τα οφέλη αυτά όμως, ίσως να μην είναι ξεκάθαρα για όλους και αυτό ακριβώς να εμποδίζει πολλούς από εμάς να σχηματίσουμε ξεκάθαρη άποψη, να πάρουμε θέση και να στηρίξουμε τη δωρεά φαρμάκων.

Μέσω του έργου “Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους” που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, πραγματοποιείται η παρούσα καμπάνια. Με στόχο την παρακίνηση και ενημέρωση του ευρέως κοινού,  δίνεται η ευκαιρία στους εταίρους του έργου (ΓτΚ, GIVMED, TPP) να απαντήσουν σε τρεις βασικές ερωτήσεις:

  1. Γιατί υπάρχουν τα κοινωνικά φαρμακεία και η δωρεά φαρμάκων προς αυτά;
  2. Πώς συμβάλλει η λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων και η δωρεά φαρμάκων στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία;
  3. Τι μπορεί να κάνει καθένας από εμάς για να ενισχύσει τα κοινωνικά φαρμακεία και τη δωρεά φαρμάκων;

Με σύνθημα «Πάρε θέση! Πες “ΝΑΙ” στη δωρεά φαρμάκων.» δημιουργήθηκαν έξι συνοπτικά videos που δίνουν τις απαντήσεις στις τρεις παραπάνω ερωτήσεις. Μάλιστα, μέσα από τα videos δίνεται η ευκαιρία στον καθένα από εμάς να πει τη γνώμη του απαντώντας σε μερικές σύντομες ερωτήσεις.

Γιατί υπάρχουν τα κοινωνικά φαρμακεία και η δωρεά φαρμάκων προς αυτά;

Γιατί 34.000.000 κουτιά φαρμάκων κάθε χρόνο στην Ελλάδα, λήγουν και πετιούνται αναξιοποίητα.

 Γιατί 1.900.000 συνάνθρωποί μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Γιατί τα 130 κοινωνικά φαρμακεία που υπάρχουν στην Ελλάδα έχουν σημαντικές ανάγκες σε φάρμακα.

Πώς συμβάλλει η λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων και η δωρεά φαρμάκων στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία;

 Μέσω της δωρεάς φαρμάκων μειώνονται οι δαπάνες δημόσιας υγείας.

Μέσω της δωρεάς φαρμάκων μειώνεται η φαρμακευτική ρύπανση του περιβάλλοντος.

30.000 άνθρωποι καλύπτουν σταθερά τις ανάγκες τους σε φάρμακα μέσω δωρεών.

Η καμπάνια αποτελεί δράση του έργου “Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους”.

Το έργο “Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ Ελλάδας) και εταίρους το GIVMED και το the Press Project (TPP).

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now.

 

#########