Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν στην Ελλάδα και παγκοσμίως από τους καρκίνους του πνεύμονα και κεφαλής & τραχήλου παρά από όλους τους άλλους τύπους καρκίνου μαζί που υπογραμμίζει την σημασία για βελτίωση των θεραπειών και την εντατικοποίηση των ερευνητικών προσπαθειών στον τομέα αυτό. Αν και διαφέρουν βιολογικά, οι καρκίνοι αυτοί γενικά προέρχονται από επιθηλιακά κύτταρα που έχουν εκτεθεί σε καρκινογόνους παράγοντες, όπως ο καπνός του τσιγάρου.

 

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της μοριακής βιολογίας του καρκίνου το οποίο έδωσε ώθηση στην παραγωγή νέων στοχευμένων θεραπειών που καταστέλλουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων ενώ επηρεάζουν λιγότερα τα φυσιολογικά κύτταρα και ιστούς του οργανισμού, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα ενάντια σε αυξητικούς παράγοντες. Ως αναφορά, στον καρκίνο κεφαλής & τραχήλου έγινε αντιληπτό ότι τουλάχιστον 50% των όγκων που αναπτύσσονται στον στοματοφάρυγγα (ιδιαίτερα στις αμυγδαλές), οφείλονται σε λοίμωξη από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), το οποίο σχετίζεται με ιδιαίτερη κλινική πορεία και ευνοϊκή πρόγνωση.

Στην θεραπεία του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου έχει εισαχθεί η χρήση ενός μονοκλωνικού αντισώματος πού αναγνωρίζει τον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) και ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στην δράση της ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας και αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους κατά των όγκων.

 

Στο πεδίο του καρκίνου του πνεύμονα, μετά από δεκαετίες χωρίς ιδιαίτερες εξελίξεις, εμφανίστηκαν αρκετά νέα φάρμακα: Για παράδειγμα, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα, που αναγνωρίζει τον αυξητικό παράγοντα των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων και αναστέλλει τη παραγωγή νέων αγγείων στον όγκο εμποδίζοντας, με τον τρόπο αυτό τη τροφοδοσία τους και, συνεπώς, την ανάπτυξή τους. Επίσης, στον καρκίνο του πνεύμονα, οι αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του EGFR ή άλλων μοριακών στόχων του καρκινικού κυττάρου αποτελούν σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις σε ειδικές κατηγορίες ασθενών πού μπορούν να αναγνωρισθούν πλέον με τη βοήθεια ειδικής τεχνολογίας.

Το κυρίαρχο σύνθημα στην ογκολογία σε διεθνές επίπεδο είναι η εφαρμογή εξατομικευμένης θεραπείας με τη χρήση στοχευμένων φαρμάκων και μοριακών δεικτών. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη πολλών τομέων της ιατρικής που επιδρά θετικά στην ποιότητα και ποσότητα της ζωής των ασθενών. Σημαντικές εξελίξεις έχουν συντελεστεί στον χώρο της χειρουργικής και της ακτινοθεραπείας. Χειρουργικές τεχνικές με την χρήση ρομπότ όπως και τεχνολογικές εξελίξεις στην ακτινοθεραπεία επιτρέπουν την αποφυγή βλάβης των υγιών ιστών που μειώνει τις μακροχρόνιες επιπλοκές της θεραπείας.

Η επιτυχής θεραπεία και παρακολούθηση των ασθενών προϋποθέτει την συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, όπως χειρουργών, ακτινοθεραπευτών και παθολόγων – ογκολόγων,  και υποστηρικτικού προσωπικού. Τα ογκολογικά συμβούλια στα οποία ανταλλάσσονται επιστημονικές απόψεις και λαμβάνονται αποφάσεις για την θεραπεία του κάθε ασθενούς κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της νόσου. Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμποσίου περιλαμβάνονται δύο τέτοια ογκολογικά συμβούλια με την συμμετοχή ειδικών που θα δώσουν την ευκαιρία στην ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση επιλεγμένων δύσκολων περιστατικών.

Το Συμπόσιο θα καλύψει εκτενώς πολλά επίκαιρα θέματα, όπως το ρόλο του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), τη χρησιμοποίηση νεωτέρων στοχευμένων φαρμάκων σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία, αντί-αγγειογενετικοί παράγοντες, μεταλλάξεις και μοριακούς δείκτες, θεραπεία συντήρησης για τον καρκίνο του πνεύμονα, και άλλα θέματα.

 

Το Σάββατο 12 Μαρτίου και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση με συμμετοχή επιστημονικών φορέων και συλλόγων ασθενών για την υπογραφή κοινής Διακήρυξης για τον καρκίνο κεφαλής & τραχήλου με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

Το Συμπόσιο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα πολλών σημαντικών διεθνών εταιρειών και οργανισμών για τον καρκίνο (IFHNOS, IAOO, ETOP, IASLC, ESMO, EHNS) θα καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας όπως και ερευνητών και ειδικευομένων, και θα δώσει την δυνατότητα για συζητήσεις των τελευταίων εξελίξεων πάνω στην εκτίμηση και θεραπεία των ογκολογικών ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και κεφαλής & τραχήλου.

#########