Κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον ιατρικό κόσμο και είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

συζητήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γ.Πατούλης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κ.Τσιάρα.

Ειδικότερα, με γνώμονα την ορθή απονομή της δικαιοσύνης συζητήθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους ιατρούς και ιδιαίτερα το ζήτημα των ιατρών – πραγματογνωμόνων που διορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια.

Συζητήθηκε το ενδεχόμενο αναμόρφωσης του οικείου νομοθετικού πλαισίου και συμφωνήθηκε να γίνει μία κοινή ομάδα εργασίας με στόχο σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του θεσμού με τη συμβολή του ΙΣΑ.

Ο κ. Πατούλης τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος θέλει να συμβάλει σε μία τέτοια προσπάθεια και κατέθεσε στον Υπουργό και τους κανόνες που έχει εκδώσει με απόφαση του Δ.Σ. του για τις πάσης φύσεως γνωματεύσεις για δικαστική χρήση.

«Είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κ.Τσιάρα, στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον ιατρικό κλάδο και μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη απονομή δικαιοσύνης. Καταθέσαμε τις προτάσεις του ΙΣΑ ο οποίος προτίθεται να συμβάλλει στην αναμόρφωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ μετά το πέρας της συνάντησης.

 

 

#########