Πρόσφατα στο οφθαλμολογικό περιοδικό Eyeworld δημοσιεύθηκε μία μεγάλη έρευνα, η οποία συμπεριλάμβανε 11.000 ανθρώπους από 11 διαφορετικές χώρες και από 10 μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, η οποία αφορούσε θέματα όρασης και το πόσο σημαντική είναι αυτή.

96% του κοινού που συμμετείχε στη μελέτη απάντησε ότι η διατήρηση καλής όρασης ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία ήταν μία σημαντική προτεραιότητα. παρόλα αυτά μόνο το 45% των ερωτηθέντων εξετάστηκε από οφθαλμίατρο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες: 68% των ερωτηθέντων θα προτιμούσε να χάσει το ένα κάτω άκρο από το να χάσει το 50% της όρασης. Το 67% θα προτιμούσε να χάσει 10 χρόνια ζωής από το να χάσει το 50% της όρασης και το 60% θα προτιμούσε να χάσει το 50% του εισοδήματος από το να χάσει το 50% της όρασης.
Περίπου 70% των ερωτηθέντων πίστευαν ότι έχουν γνώσεις για την υγεία των ματιών και πως πρέπει να γίνεται η κατάλληλη πρόληψη με οφθαλμολογική παρακολούθηση και άλλα προληπτικά μέτρα. Παρόλα αυτά 97% των οφθαλμιάτρων που συμμετείχαν στη μελέτη απάντησε ότι το ευρύ κοινό δεν είναι σωστά ενημερωμένο όσον αφορά την πρόληψη των παθήσεων των ματιών.

Είναι σημαντικό για όλους μας να εξεταζόμαστε προληπτικά από οφθαλμίατρο μία φορά τον χρόνο για την πρόληψη ασθενειών, όπως είναι το γλαύκωμα, οι παθήσεις της ωχράς κηλίδας, η αρτηριακή υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης. Παρόλα αυτά το 40% των συμμετεχόντων στην πολυκεντρική μελέτη απάντησε ότι ο μόνος λόγος για να επισκεφθεί κανείς οφθαλμίατρο είναι η συνταγογράφηση γυαλιών. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 33% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αν δεν υπάρχει πόνος, τότε το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό.

Η μελέτη έδειξε ότι μόνο το 32% των ενηλίκων Αμερικανών βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα ετήσιας προληπτικής εξέτασης από οφθαλμίατρο. Επίσης μόνο το 22% των ενηλίκων Αμερικανών πιστεύουν ότι χρειάζεται να εξετάζονται από οφθαλμίατρο κάθε 2 χρόνια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι οι δύο πιο συχνοί λόγοι για να μην επισκεφτούν οφθαλμίατρο ήτανε η απουσία συμπτωμάτων και η απουσία προβλημάτων όρασης. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη σε σημαντικά αυξημένο ποσοστό σε σχέση με τους άντρες έπαιρναν προληπτικά μέτρα για να διατηρήσουν καλή όραση. Τα προληπτικά αυτά μέτρα ήταν: α) η συστηματική χρήση γυαλιών ηλίου, β) η προσεκτική και υγιεινή διατροφή, γ) η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, δ) η αποφυγή καπνίσματος και ε)η τακτική οφθαλμολογική εξέταση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι παντρεμένοι σε σχέση με τους ανύπαντρους έκαναν συστηματική χρήση γυαλιών ηλίου, περπατούσαν στο ύπαιθρο σε τακτική βάση, πρόσεχαν τη διατροφή τους, πρόσεχαν το σωματικό βάρος τους, απέφευγαν το κάπνισμα και είχαν τακτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις. Από τους ασθενείς που εξετάζονταν σε συστηματική βάση το 80% απάντησε ότι ήταν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τον οφθαλμίατρό τους.

Επίσης το 59% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η απώλεια της όρασης θα επηρέαζε συστηματικά την ποιότητα της ζωής σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από ότι η απώλεια της ακοής, ο σακχαρώδης διαβήτης ή η φτωχή στοματική υγεία.

Από την παραπάνω μελέτη προκύπτει σαφέστατα ότι για τους περισσότερους ανθρώπους από όλα τα μήκη και πλάτη της Γης η διατήρηση καλής όρασης μέχρι το τέλος της ζωής τους είναι καθοριστικός παράγων που επηρεάζει τη ποιότητα της ζωής, παρόλα αυτά σε σημαντικό ποσοστό το ευρύ κοινό δεν είναι σωστά ενημερωμένο για τη σημασία της προληπτικής οφθαλμολογικής εξέτασης η οποία πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνει τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας, τον έλεγχο των διαθλαστικών μέσων (κερατοειδής, φακός, υαλώδες σώμα) με τη σχισμοειδή λυχνία, τη μέτρηση της ενδοφθαλμίου πιέσεως και τον έλεγχο του οπτικού νεύρου, της ωχράς κηλίδας και του περιφερικού αμφιβληστροειδούς μετά από μυδρίαση με μυδριατικές σταγόνες.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι μας ότι για να έχουμε καλή όραση μέχρι τα βαθιά γεράματά μας χρειάζεται να κάνουμε συστηματική χρήση γυαλιών ηλίου, να προσέχουμε τη διατροφή μας, να διατηρούμε φυσική δραστηριότητα, όπως είναι το περπάτημα ή το τρέξιμο, να ελέγχουμε την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη μας.

Πηγή: http://www.malliaseye.gr/

Ιωάννης Μάλλιας

Οφθαλμίατρος

Ελευθερίου Βενιζέλου 65 & Καλλιπόλεως 3
Νέα Σμύρνη, Αθήνα 
Τ: 210 9320 215

#########