. «Η Κατευθυνόμενη Οστική Ανάπλαση στην Εμφυτευματολογία» είναι το αντικείμενο του Ετήσιου Ενδιάμεσου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ) που θα πραγματοποιηθεί 3-4 Ιουνίου 2022, στο Divani Caravel Hotel Athens.

 Η Εμφυτευματολογία, αποτελεί κλάδο της Οδοντιατρικής Επιστήμης που ασχολείται με την μόνιμη εμφύτευση και λειτουργία ενδοστικών οδοντικών προθέσεων στις γνάθους για την αποκατάσταση της νωδότητας (απώλειας δοντιών). Η οστική ανάπλαση με τις διάφορες χειρουργικές τεχνικές αλλά και τα διαθέσιμα σήμερα εμβιοϋλικά, είναι μία σημαντική μέθοδος αποκατάστασης του προβληματικού οστικού υποστρώματος, έτσι ώστε η Εμφυτευματολογία να είναι σε θέση να δίνει επιτυχείς και απολύτως ικανοποιητικές λύσεις στην συνέχεια, με στόχο την προσθετική αποκατάσταση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των νωδών ασθενών.

Αν και τη δεκαετία του ’80 ο θεμελιωτής της σύγχρονης Εμφυτευματολογίας Σουηδός Ορθοπαιδικός Χειρουργός Dr. Per-Ingvar Brånemark είχε προτείνει στο αρχικό χειρουργικό του πρωτόκολλο, τα εμφυτεύματα να τοποθετούνται από τους στοματικούς και γναθοπροσωπικούς χειρουργούς, σήμερα η Εμφυτευματολογία αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων (στοματικοί και γναθοπροσωπικοί χειρουργοί, γενικοί οδοντίατροι, περιοδοντολόγοι, προσθετολόγοι κ.λπ.). Διδάσκεται στις Οδοντιατρικές Σχολές τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Δρ Δρ Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς, DMD, PhD, PhD, MD, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Ιστορικός της Ιατρικής Οδοντίατρος-Ιατρός, Διδάκτωρ  Οδοντιατρικής και Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στο αντικείμενο του Συνεδρίου σε σχέση με την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής εξηγεί: «Η ιατρική και οδοντιατρική ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής λόγω της πολύχρονης ενασχόλησης με το αντικείμενο αλλά και της χειρουργικής εμπειρίας και γνώσης, είναι η πλέον αρμόδια ειδικότητα για την παροχή ισορροπημένης γνώσης, αναφορικά με τις αρχές της κατευθυνόμενης οστικής ανάπλασης στην Εμφυτευματολογία. Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί, κατέχουν λόγω  της πολυετούς και σε βάθος εκπαίδευσής τους, όλες εκείνες τις δεξιότητες που αφορούν την χειρουργική προσέγγιση και τον χειρισμό του στόματος, των γνάθων και του προσώπου, που απορρέουν από την βαθιά γνώση της ιδιαίτερης ανατομίας του οστού των γνάθων, της φυσιολογίας του οστικού μεταβολισμού, των διαθέσιμων εμβιοϋλικών και αλλοπλαστικών υλικών, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους ασθενείς μία ολοκληρωμένη πρόταση που να βασίζεται στην καλύτερη δυνατή επιστημονική τεκμηρίωση».

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του HAOMS 2022 Δρ. Αθανάσιος Κυργίδης MD, DDS, MSc, PhD, ScD Ειδικός Γραμματέας της ΕΕΣΓΠΧ αναφερόμενος στην εξέλιξη της Ιατρικής και της Τεχνολογίας, αλλά και περιγράφοντας τους ιδιαίτερους στόχους του Συνεδρίου επεσήμανε ότι «Η αύξηση της ιατρικής πληροφορίας σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, ξεπερνούν την παραδοσιακή προσέγγιση του ιατρού που αντιμετωπίζει τους ασθενείς με την παγιωμένη γνώση, που έλαβε σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο ως αντικείμενο κάποιου τίτλου σπουδών. Οι συμμετέχοντες ιατροί, μέσα από τις τοποθετήσεις των Ελλήνων και ξένων καταξιωμένων επιστημόνων, θα αποκτήσουν μια πιο σφαιρική προσέγγιση των διαθέσιμων χειρουργικών τεχνικών οστικής ανάπλασης στην Εμφυτευματολογία, υπό το πρίσμα της βαθιάς γνώσης του οστικού μεταβολισμού και της οστικής πώρωσης. Τις γνώσεις που θα αποκομίσουν στο πλαίσιο του Συνεδρίου, αλλά και τις μελλοντικές που θα αποκτήσουν, πρέπει να είναι σε θέση να τις αξιολογούν, υπό το πρίσμα της Τεκμηριωμένης Ιατρικής, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αποκατάστασης».

#########